Gogerpolder te Kaag en Braassem

Plan Gogerpolder te Kaag en Braassem

Het Rijnlandse beheergebied bestaat uit circa 200 polders. In een groot deel zijn maatregelen nodig om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Voor alle polders onderzoekt Rijnland in diverse gebiedsprocessen (de zogenaamde watergebiedsplannen) waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Met een watergebiedsplan voor de Gogerpolder verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebieds­beschrijving

De Gogerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlak van 274 ha verdeeld over drie peilvakken. Het grondgebruik in de Gogerpolder bestaat voornamelijk uit de bebouwing van Roelofarendsveen (in het zuiden en oosten), glastuinbouw en agrarisch gras. De Gogerpolder wordt doorsneden door de rijksweg A4 en de spoorlijn Leiden-Schiphol.

Oriëntatiekaart

Kaart met locatie Gogerpolder

Voortgang

Dit project bevindt zich in het begin van de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland. 

1. Planfase 2. Bestuurlijk traject 3. Uitvoering Voorbereiden werkzaamheden, Afspraken over uitvoering met belanghebbenden Uitvoering werkzaamheden afronden werkzaamheden en nazorg

Er zijn drie fases voor een project. 1. Planfase, 2 Bestuurlijktraject 3 Uitvoering. Uitvoering bestaat uit, Voorbereiden werkzaamheden, Afspraken over uitvoering met belanghebbenden, Uitvoering werkzaamheden, afronden werkzaamheden en nazorg

Inhoud van de aanpak

Rijnland heeft een watergebiedsplan voorbereid. De grootste aandachtspunten zijn het verbeteren van de aanvoer naar het gemaal en de omgang met de inlaatleidingen voor sproeiwater langs De Baan en De Sotaweg.

Om te zorgen dat het water beter naar het gemaal kan stromen, is een aantal maatregelen bedacht. De maatregelen worden nu nader uitgewerkt en de benodigde conditionerende onderzoeken worden uitgevoerd.

De inlaatleidingen blijven en het beheer en onderhoud van de leidingen blijft bij Rijnland. Wat wel veranderd is, is dat onderhoud aan de hoogwatervoorzieningen langs de Baan wordt afgebouwd. De hoogwatervoorzieningen worden vergund en de zorg overgedragen aan de gebruikers/ belanghebbenden. Als geen van de belanghebbende de hoogwatervoorziening wil houden, kan die verwijderd worden. De inventarisatie van belangen is gestart in april 2020 en bevindt zich nu in de fase van vergunningen aanvragen. Begin volgend jaar start de inventarisatie wat nodig is om de kunstwerken in goede staat te brengen, los te laten of om de hoogwatervoorzieningen op te heffen in kaart te brengen.

Planning

  • Start vergunningprocedure De Baan april 2020
  • Voorbereiden maatregelen eind 2020 en begin 2021
  • Voorbereiding werkzaamheden de Baan begin 2021
  • Uitvoering maatregelen tweede helft 2021
  • Uitvoering de Baan tweede helft 2021

Meer informatie

Heeft  u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar wgprijnland@rijnland.net o.v.v. wgp Gogerpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.