Achtergrond

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder (AWZI HWP) is één van de grootste en oudste zuiveringen van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Innovatieve en duurzame nieuwbouw

In mei 2020 besloot het algemeen bestuur van Rijnland een voorbereidingskrediet van 9 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van AWZI HWP. Met dit krediet kan Rijnland een nieuwe zuiveringsinstallatie ontwerpen waarin innovatieve zuiveringstechnologieën en de winning en het gebruik van duurzame energie centraal staan. Ook wordt AWZI HWP de centrale slibvergistingslocatie voor bijna alle zuiveringsinstallaties van Rijnland. De totale investeringen voor een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn begroot tussen de 120 en 150 miljoen.

Samenwerking in de waterketen

De gemeente Haarlem en Rijnland zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater binnen de gemeentegrenzen en het transport daarvan naar het overnamepunt. Rijnland is verantwoordelijk voor het verdere transport van het afvalwater vanaf het overnamepunt en voor het zuiveren van het afvalwater voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Afvalwater bron van energie en grondstoffen

Rijnland ziet afvalwater liever als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water dan als een afvalproduct. Daarom is Rijnland sinds 2012 aangesloten bij De Energie- & Grondstoffenfabriek. Dit samenwerkingsverband van waterschappen is bedoeld om gericht en gebundeld onderzoek en pilots uit te voeren naar de winning van energie en grondstoffen uit afvalwater van de zuiveringsinstallaties. Met de gezamenlijk gewonnen kennis wil Rijnland een bijdrage leveren aan de circulaire economie en de energietransitie.