Historie

Aan de rand van het toenmalige industrieterrein Waarderpolder werd in de zomer van 1965 gestart met de bouw van de eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Haarlem.

Het terrein was een jaar voor de start al opgespoten. Op 1 februari 1968 leverde de aannemer van het civiele gedeelte zijn werk op, daarna werden alle beplantingen aangelegd. De totale kosten van deze afvalwaterzuiveringsinstallatie bedroegen, inclusief de terreinophoging, 20 miljoen gulden.

Van open riool naar zuivering

Voorafgaand aan de bouw moest eerst nog 450 kilometer aan riolering worden aangelegd. Die riolering was erg gewenst, want de stank van het grachtenwater in Haarlem gaf veel overlast. Het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater benadrukte in 1933 in een rapport de noodzaak van een bemalen rioolstelsel. Een jaar later kwam het gemeentebestuur van Haarlem tot dezelfde conclusie. Dus gaf de gemeenteraad op 27 juli 1938 een klap op het plan voor een bemalen rioolstelsel dat de nevenriolen, die toen nog het rioolwater rechtstreeks op de grachten en singels loosden, zou verbinden met een stelsel van hoofdriolen. Deze hoofdriolen zouden het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie moeten transporteren. In 1939 werd met de aanleg van de riolering gestart, maar de oorlog vertraagde de voltooiing van de plannen met bijna 30 jaar. In eerste instantie was één installatie voor Haarlem en omgeving voldoende, door de sterke groei van Haarlem na de oorlog bleek er nog een tweede installatie noodzakelijk. Lees meer in de download onderaan dit artikel.

Slibvergisting

Op advies van het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater werd als methode van zuivering het actief-slíbproces toegepast. Dit proces is de meest toegepaste methode voor biologische waterzuivering, waarbij micro-organismen het water zuiveren. Het zuiveringsslib wordt in verwarmde gistingstanks omgezet in biogas. Op die manier wordt er uit het slib energie gewonnen en wordt het slibvolume verkleind. Het resterende slib werd destijds uitgespreid op zogenaamde droogbedden. Tegenwoordig wordt het verwerkt bij partner HVC.