Hellegatspolder

Hellegatspolder in gemeente Teylingen

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijken van de Hellegatspolder, die gelegen is tussen Sassenheim en Lisse (gemeente Teylingen). De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

kaart hellegatspolder

Ligging

De Hellegatspolder tussen Sassenheim en Lisse is onderdeel van het beheersgebied van Rijnland. De polder is omringd oor een regionale kering, die vanuit het zuiden bescherming biedt tegen overstromingen van het boezemwater van de Kagerplassen. In het oosten van de polder stroomt de druk bevaren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De polder bestaat voor het grootste deel uit grasland voor de veeteelt. Daarnaast is er een jachthaven, liggen er enkele woonboten en zijn er boerderijen. Ook is er een camping ‘De Hof van Eeden’, een landwinkel en een zuivelboerderij. En er is een zeilschool ’t Vossenhol.  

Wat gaan we doen?

De dijken in de Hellegatspolder worden verstevigd en worden opgehoogd met een kleilaag. Enkele maatregelen zijn al uitgevoerd. In de zomer van 2020 worden nog enkele verbeteringen opgepakt door aannemer Benecke BV.

Verder zal langs de Ringvaart een stalen damwand worden geplaatst als vervangende waterkering. Gebleken is dat dit de beste oplossing is. De plannen hiervoor worden nu uitgewerkt waarna eind 2020 de aanbesteding start.

Planning

De start van de uitvoerende werkzaamheden voor Fase 2 wordt bekend gemaakt, zodra de aanbesteding is gedaan.   

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Hellegatspolder in de gemeente Teylingen dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Hellegatspolder in gemeente Teylingen.