Hemmeerpolder te Teylingen

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Hemmeerpolder te gemeente Teylingen. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste nieuws

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in overleg met grondeigenaren, bewoners en gemeente Teylingen diverse maatregelen bedacht om het watersysteem in de Hemmeerpolder te verbeteren. 

Een van de hoofdmaatregelen is het vergroten van een sifon onder de Hoflee door. Hierdoor kan het water op de campings beter afstromen naar de polder, waar het gemaal het water wegpompt naar de boezem.

Momenteel worden deze maatregelen uitgevoerd door aannemer Gebroeders Beentjes uit Uitgeest.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Uitvoeringstraject van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Gebiedsomschrijving

In de Hemmeerpolder wordt waterlast ervaren door zowel agrarische bedrijven als campings. Door een nieuw peilbesluit en watergebiedsplan met bijbehorende maatregelen vast te stellen, wordt het watersysteem van de Hemmeerpolder op orde gebracht. 

Oriëntatiekaartje ligging Hemmeerpolder

Artikel Rijnland magazine

Over dit watergebiedsplan is een artikel verschenen, onder andere in samenwerking met de heren Fer Vergeer en Jan Warmerdam - beide bewoners van de Hemmeerpolder.

Lees hier het hele artikel over de Hemmeerpolder

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Hemmeerpolder te Teylingen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via de mail  WGPAlgemeen@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.