hogedijk Aalsmeer

Hogedijk in Aalsmeer

De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag voor het verbeteren van de Hogedijk in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

De Hogedijk wordt opgehoogd en versterkt met klei. De kade wordt overal opgehoogd en op veel plekken versterkt. Om de kades ook tegen de steeds vaker voorkomende droge periodes te beschermen, wordt het veen ingepakt met een laag klei.

dijkverbetering hogedijk aalsmeer video still

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Start Fase I

De uitvoering van de werkzaamheden tussen de Stommeerkade en de Waterwolftunnel is vlot van start gegaan. Inmiddels zijn alle bomen en struiken verwijderd en is op een aantal delen de eerste laag klei aangebracht. Tegelijkertijd wordt er op een deel van de dijk met een SilentPiler een stalen damwand aangebracht. De SilentPiler is een machine die de damwanden trillingsvrij de grond indrukt. Hierdoor wordt de kans op overlast zo minimaal mogelijk gehouden. Dit deel van de dijk is aan het einde van het jaar klaar. De dijk zaaien wij in met gras en wij planten nieuwe bomen. 

Voortgang fase II en III

Achter de schermen werken wij hard aan de aanbesteding vanaf de Waterwolftunnel tot het Schinkeldijkje. In de loop van de maand mei kunnen geïnteresseerde aannemers een plan indienen. De vijf aannemers met het beste plan, krijgen een uitnodiging om de plannen verder uit te werken en de uitvoeringskosten te bepalen. De aannemer met de beste prijs/kwaliteitverhouding wordt gevraagd om het werk van fase II en III uit te voeren. De verwachting is dat de gunning voor de aannemer in september 2021 is.  

Hogedijk Aalsmeer in de toekomst

Aanvragen vergunningen

Voor de werkzaamheden in fase II en III zijn ook vergunningen nodig. Deze vergunningen vragen wij deze maand aan. Het gaat om twee verschillende vergunningen:

  • Projectplan Waterwet (toestemming vanuit Rijnland)
  • Omgevingsvergunning (toestemming gemeente Aalsmeer) 

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het afgeven van deze vergunningen. De eigenaren van de dijk ontvangen hierover een brief. De aanvragen worden gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Technische tekeningen

Van het gehele project zijn ook technische tekeningen beschikbaar, deze vindt u in de rechterkolom op deze pagina. Om u enig uitzoeken te besparen kunt u de tekeningen die u wenst te zien opvragen bij Rijnland. Stuur hiervoor een e-mail naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van Technische tekening Hogedijk Aalsmeer. Vermeld daarbij het dichtstbijzijnde huisnummer in uw verzoek. Uiteraard kunt u ook indien u dat wenst alle tekeningen van het project opvragen.

Overzichtelijke fasen

Wij hebben het project opgedeeld in drie overzichtelijke fasen. In onderstaande afbeelding zijn deze weergegeven. 

Fase I: Stommeerkade tot de Waterwolftunnel;
Fase II: Waterwolftunnel tot einde asfaltverharding nabij Oosteinderweg 320;
Fase III: vanaf de groene dijk nabij Oosteinderweg 320 tot Schinkeldijkje.

kaart dijkverbetering

Nieuwsbrief

Elke twee maanden sturen wij een digitale nieuwsbrief. U kunt uzelf inschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: nieuwsbrief Hogedijk in Aalsmeer.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Hogedijk in Aalsmeer dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Hogedijk in Aalsmeer.