Plan Hoogewegpolder te Noordwijk/Teylingen

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Hoogewegpolder te Noordwijk / Teylingen. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Ligging Hoogewegpolder

Kaart Hoogewegpolder te Noordwijk/Teylingen

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Hoogewegpolder te Noordwijk / Teylingen? Dan kunt u contact opnemen via de mail wgpkust@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.