Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Hoogmadesepolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Hoogmade en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Aan de waterkeringen in de Hoogmadesepolder is de laatste jaren hard gewerkt. De werkzaamheden aan de dijken in de Hoogmadesepolder zijn verdeeld in drie fasen.

Ontwerpfase hoogmadesepolder.png

Fase 1 (blauwe lijn op de kaart) betreft de kade langs de Noord Aa. De kade is hier opgehoogd en verstevigd met klei. 

Fase 2 (rode lijn op de kaart) is de kade langs de Achterwetering. Ook hier zijn de kades opgehoogd en verstevigd. Deze fase is afgerond. 

Fase 3 Fase 3 (gele lijn op de kaart) wordt uitgevoerd bij Hoogmade. Naast het ophogen en verstevigen van de kade, wordt hier op diverse locaties  ook de weg opgehoogd en de damwandbeschoeiing vervangen.

Fase 4 Het gedeelte Van Klaverweijdeweg is het laatste deel dat samen met de gemeente wordt opgepakt. Ook met waterleidingbedrijf Dunea wordt samengewerkt. Zij gaan op hetzelfde moment de waterleidingen vervangen.

Fase 5 Het ophogen van het gedeelte van de Van Klaverweijdeweg ter hoogte van de Boskade tot aan de Van Fenemalaan wordt door de gemeente Kaag en Braassem in het wegonderhoud meegenomen. Door de integrale samenwerking hebben de voorbereidingen meer tijd in beslag genomen dan de bedoeling was. De verwachting is dat de uitvoering van dit laatste deel van de Hoogmadesepolder eind 2020 wordt gestart.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering Hoogmadesepolder? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team, info@rijnland.net, 071 3063535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van: Hoogmadesepolder.