Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Hoogmadesepolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Hoogmade en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Aan de waterkeringen in de Hoogmadesepolder is de laatste jaren hard gewerkt. De werkzaamheden aan de dijken in de Hoogmadesepolder zijn verdeeld in drie fasen en een samenwerkingsdeel.

Ontwerpfase hoogmadesepolder.png

Werkzaamheden

Fase 1 (blauwe lijn op de kaart) betreft de kade langs de Noord Aa. De kade is hier opgehoogd en verstevigd met klei.

Fase 2 (rode lijn op de kaart) is de kade langs de Achterwetering. Ook hier zijn de kades opgehoogd en verstevigd. Deze fase is eveneens afgerond.

Fase 3 (gele lijn op de kaart) gebeurt bij Hoogmade. Naast het ophogen en verstevigen van de kade is hier de weg ook op verschillende plaatsen opgehoogd en is de damwandbeschoeiing vervangen.

Samenwerking

In samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem wordt het deel van de Klaverweijdeweg aangepakt. Het gaat om het deel ter hoogte van de Boskade tot aan de Van Fenemalaan waarbij de weg wordt opgehoogd en daarbij het wegonderhoud wordt meegenomen. Ook is er een samenwerking met waterleidingbedrijf Dunea. Zij gaan op hetzelfde moment de waterleidingen vervangen. De uitvoering van dit deel is in handen van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering Hoogmadesepolder? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team, info@rijnland.net, 071 3063535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van: Hoogmadesepolder.