Kortsteekterweg

Dijken Kortsteekterweg en Ziendeweg in Alphen a\d Rijn

De komende periode gaan we aan de slag met het verbeteren van de dijk langs de Kortsteekterweg/Lindenhovestraat/Ziendeweg in de gemeente Alphen aan den Rijn. De dijken moeten veilig zijn, zodat u en uw omgeving in de Zuid- en Noordeinderpolder droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

We verbeteren de dijken over een lengte van ongeveer 5,5 kilometer. We verhogen en versterken de dijk en plaatsen ook deels een nieuwe damwand. De bestaande damwand passen we aan evenals de natuurvriendelijke oever, die er al ligt. Bij het dijkproject Kortsteekterweg gaat het vooral om de stabiliteit van de dijk.

De voorbereidende werkzaamheden voor de Kortsteekterweg hebben lang geduurd. Dit komt omdat het hier erg smal is en er een teensloot naast de dijk ligt. In eerste instantie was het idee om de teensloot te verplaatsen, om meer ruimte voor de dijk te creëren. Uiteindelijk is gekozen voor een duurdere, maar wel veel duurzamere oplossing. Over vrijwel de gehele lengte van dit dijkproject wordt langs de oever van de Oude Rijn een damwand geplaatst. Deze damwand zorgt ervoor dat de komende 100 jaar omwonenden en inwoners van het achterliggende gebied droge voeten houden.

Afsluiting vaarweg richting Ziendesluis

De komende periode verbeteren we de dijk langs de Oude Rijn en de Ziende in Zwammerdam en Alphen a/d Rijn over een lengte van 5,5 kilometer. De dijkverbetering Kortsteekterweg strekt zich ook uit langs de Ziende bij Zwammerdam. Het gedeelte van de dijk richting de Ziendesluis moet worden opgehoogd en versterkt.

Natuurvriendelijke oever

Bij de dijkverbetering aan de Kortsteekterweg worden ook werkzaamheden verricht aan de bestaande damwand bij de natuurvriendelijk oever. Deze damwand bevat gaten waar vissen doorheen kunnen zwemmen. Achter de damwand bevinden zich planten waar vissen en andere kleine (water)dieren van kunnen leven en zich in kunnen verschuilen. Natuurvriendelijke oevers zijn nodig voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. De provincie Zuid-Holland gaat over het beheer van de natuurvriendelijke oever.

Vissteigers

Ter hoogte van de natuurvriendelijke oever komen in totaal elf vissteigers. Het gaat om steigers langs de waterkant speciaal voor vissers. De visstekken zijn 1.50 meter lang bij 1.50 meter breed. Er worden ook drie vissteigers geplaatst, die ook rolstoeltoegankelijk zijn.

Trappen langs de damwand

Omdat het grootste deel van de dijkverbetering bestaat uit een damwand komen er ook trappen langs de oever. Deze zogenoemde ‘drenkelingen-uittredevoorzieningen’ zijn niet bedoeld voor zwemmers, maar zijn voor de veiligheid. Voor het geval dat iemand per ongeluk in het water terechtkomt. De trappen worden om de 50 meter geplaatst. Ook aan de watervogels wordt gedacht. Voor hun komt er elke 200 meter een faunatrap, zodat zij makkelijk uit het water kunnen lopen.

Jagerspad

Het vervoer over water gebeurde vroeger met trekschuiten die door paarden vanaf de kant werden voortgetrokken. De paarden werden over zogenaamde ‘jaagpaden’ langs de Oude Rijn en Kromme Aar gejaagd. De ‘jager’ begeleidde het paard dat de schuit met passagiers of turf voorttrok. Een deel van het jaagpad langs de Oude Rijn is nu nog terug te vinden. In samenwerking met de gemeente Alphen a/d Rijn gaan wij het jaagpad herstellen. Daarvoor komt er langs de Oude Rijn een pad van 1 meter breed.

Locatie

De dijk langs de Oude Rijn loopt van de Kortsteekterweg, langs de Lindenhovestraat tot aan de Ziendeweg en heeft een lengte van ongeveer 5,5 kilometer. De dijk biedt bescherming tegen overstromingen van de Oude Rijn. De Zuid- en Noordeinderpolder, waar de dijk ligt, bestaat voor een groot deel uit agrarische percelen. Maar ook voor een deel uit bebouwd gebied. Kenmerkend voor dit gebied zijn veengronden en veenkades met soms steil aflopende taluds (hellingen).

Kortsteekterweg Alphen-kaart.jpg

Planning

In april 2023 zijn we gestart met de uitvoerende werkzaamheden aan de Kortsteekterweg. Allereerst zijn we begonnen met de werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oever. Ook wordt er een damwand geplaatst. Dit duurt tot half juni. De werkzaamheden gebeuren grotendeels vanaf het water. De gehele dijkverbetering duurt anderhalf jaar en is in de zomer van 2024 klaar.

Informatie voor bewoners

Ter hoogte van de Kortsteekterweg 57b heeft de aannemer Ploegam een bouwkeet geplaatst. Iedere week is hier op woensdag tussen 13.00 en 15.30 uur een inloopspreekuur voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Zij kunnen vragen stellen over de werkzaamheden en de dijkverbetering in het algemeen.

Het laatste nieuws: Locali app

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over de dijkverbetering Kortsteekterweg. Stel rechtstreek vragen aan de omgevingsmanager of maak meldingen. Download de Locali app via de App-store of Play store.

locali app

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Technische tekeningen

Van het project zijn technische tekeningen beschikbaar. Deze kun je opvragen per mail, onder vermelding van Technische tekening Kortsteekterweg Alphen a/d Rijn. Vermeld in het verzoek het dichtstbijzijnde huisnummer. Je kunt de tekeningen ook inzien op werkdagen op het kantoor van Rijnland.

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Plaats bij vragen per mail 'Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn' in de onderwerpregel. Via dit e-mailadres kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief Kortsteekterweg.