Kortsteekterweg, Ziendeweg in Alphen aan den Rijn

De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met het verbeteren van de dijk langs de Kortsteekterweg/Lindenhovenstraat/Ziendeweg in de gemeente Alphen aan den Rijn. De dijken moeten veilig zijn, zodat jij en jouw omgeving in de Zuid- en Noordeinderpolder droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

De dijk wordt over een lengte van ongeveer 5,5 kilometer verbeterd. Het gaat hierbij om het ophogen en versterken van de dijk waarbij ook deels een nieuwe damwand wordt geplaatst. Voor de dijkverbetering van de Kortsteekterweg is de stabiliteit van de kering het belangrijkste.

Voorlopig ontwerp ligt ter inzage

Het voorlopig ontwerp is klaar. Het ontwerp projectplan Kortsteekterweg vind je onderaan deze pagina. Je kunt tot en met 23 november 2021 reageren op dit ontwerp. Daarna worden voor zover mogelijk alle opmerkingen verwerkt en volgt het definitief ontwerp. Ook zullen de benodigde vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente Alphen a/d Rijn. Het gaat hierbij om de omgevingsvergunning.

Technische tekeningen

Van het gehele project zijn ook technische tekeningen beschikbaar. Als je deze wilt bekijken dan kun je de tekeningen opvragen bij Rijnland. Stuur hiervoor een e-mail naar dijkverbeteringen@rijnland.net onder vermelding van Technische tekening Kortsteekterweg Alphen a/d Rijn. Vermeld daarbij in je verzoek het dichtstbijzijnde huisnummer. Uiteraard kun je ook alle tekeningen van het project opvragen.

Online informatiebijeenkomst

Afgelopen dinsdag 20 april is de tweede online informatiebijeenkomst georganiseerd waar het voorlopig ontwerp is gepresenteerd. Ook konden kijkers vragen stellen en werden deze tijdens de uitzending beantwoord. Heb je het webinar gemist dan kun je deze terugkijken

webinar

Planning

Als het ontwerp definitief is, kan gestart worden met de Europese aanbesteding voor de gunning van een aannemer. Het is de bedoeling dat nadat er een aannemer is, de dijkverbetering wordt uitgevoerd. Het is de verwachting dat daarmee begin januari 2023 wordt gestart. De uitvoerende werkzaamheden duren anderhalf jaar tot juli 2024.

Kortsteekterweg Alphen-kaart.jpg

Ligging

De dijk langs de Oude Rijn loopt van de Kortsteekterweg, langs de Lindenhovenstraat tot aan de Ziendeweg en heeft een lengte van ongeveer 5,5 kilometer. Deze regionale kering ligt in het gebied van Rijnland. De dijk biedt bescherming tegen overstromingen van de Oude Rijn. De Zuid- en Noordeinderpolder waar de dijk ligt, bestaat voor een groot deel uit agrarische percelen en voor een deel uit bebouwd gebied. Kenmerkend voor dit gebied zijn veengronden en veenkades met soms steil aflopende taluds (hellingen).   

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de dijkverbetering van de Kortsteekterweg in de gemeente Alphen aan den Rijn dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief Kortsteekterweg.