algen in maatbekers

De Waterwasser draait

De pilot voor de Waterwasser is van start! De Waterwasser stond al even klaar aan de rand van de Zuidplas in Langeraar maar draait nu sinds 22 september 2020! De kern van de Waterwasser is een innovatieve techniek om water te scheiden, Natica genaamd.

De Waterwasser wordt de komende maanden getest. Deze pilotversie zuivert 5 m3 water per uur. Van die 5 m3 gaat er 4,5 m3 schoon terug de plas in. De overige 500 liter kan verder worden bewerkt tot we een ingedikte algensludge overhouden die in de toekomst bijvoorbeeld naar een vergister kan voor energieopwekking. In de pilotfase wordt het nog afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Om daadwerkelijk al het water van de Langeraarse plassen te zuiveren is veel meer capaciteit nodig, maar eerst willen we scherp hebben hoe dit systeem functioneert, wat het rendement is en wat de kosten zijn bij langdurige inzet.

Als innovatieve watertechnologie vanuit beleid geïnitieerd, bij project KRW2 Aalsmeer e.o. in uitvoering en de bediening door onze collega’s van zuiveren!

screenshot video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren