Besjeslaan

Besjeslaan

Polder Besjeslaan, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 3,0 ha en bevat o.a. gemaal Besjeslaan. De polder bestaat uit een aantal woonhuizen en kleine slootjes die al dan niet direct naast de huizen liggen. De polder heeft twee peilvakken waarin twee verschillende peilvakken worden gevoerd.

Orientatiekaart

Overzichtskaart Besjeslaan

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder Besjeslaan:

Nadat het peilbesluit definitief is vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

In het noordelijke peilvak wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Hierdoor kan Rijnland beter inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld, waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Het zuidelijke peilvak krijgt een vast peil, hier blijft de huidige situatie hetzelfde. De twee peilvakken worden door een stuw gescheiden. Door de stuw kan het waterpeil niet actief gestuurd worden en is het beter om een vast peil aan te houden.

Opknappen inlaat

Via de inlaat wordt er in droge periodes water ingelaten in de polder. De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal wordt opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren opgeknapt. Deze wordt bovendien aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder beter kan reageren op extreme weersomstandigheden.