Besjeslaan

Besjeslaan

Polder Besjeslaan, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 3,0 ha en bevat o.a. combigemaal Besjeslaan. De polder bestaat uit een aantal woonhuizen en kleine slootjes die al dan niet direct naast de huizen liggen. De polder heeft twee peilvakken RL-022 en RP-023.

Orientatiekaart

ee300219-7264-4532-bd74-be191d3800be.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder Besjeslaan:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

In deze polder wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit welke nu ter inzage ligt. Dit geld voor 1 van de 2 peilvakken. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Deze bandbreedte is gebaseerd op het huidige praktijkpeil. Het voordeel is dat Rijnland beter op het weer en de functie van het gebied kunnen inspelen. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Het andere peilvak krijgt een vast peil. Hier blijft de huidige situatie hetzelfde na het defintieve peilbesluit. 

Opknappen inlaat

Via de inlaat wordt er in droge periodes water ingelaten in de polder. De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal wordt opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaar opgeknapt en aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder precies kan zien hoe hoog het peil staat en zodoende beter kan reageren op bijvoorbeeld hevige regenval. Het opknappen van het gemaal wordt niet binnen dit watergebiedsplan gedaan, maar door een andere projectgroep binnen Rijnland opgepakt.