Pesthuispolder Noord in Leiden

Pesthuispolder Noord in Leiden

Pesthuispolder Noord, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 14,7 ha. In deze polder ligt een gedeelte van de woonwijk de Vogelwijk en het stadspark Bos van Bosman. Er zijn tevens diverse scholen. De polder heeft één peilvak en een gemaal Wassenaarseweg.

Overzichtskaart

Overzichtskaart PHP Noord.png

Nadat het peilbesluit definitief is vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd in plaats van een vast waterpeil. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Hierdoor kan Rijnland beter inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld, waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Opknappen inlaat

Via de inlaat wordt er in droge periodes water ingelaten in de polder. De huidige inlaat voldoet niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal vervangen of opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren vervangen of opgeknapt en aangesloten op het netwerk van Rijnland. Hierdoor kan de peilbeheerder beter inspelen op extreme weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net 

Relevante links

 Gemeente Leiden