Pesthuispolder Zuid | Park Kweeklust

Pesthuispolder Zuid | Park Kweeklust

Pesthuispolder Zuid, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte va 6,46 ha. In de polder zit een gedeelte van de woonwijk de Lage Mors en het stadspark Kweeklust. Het druk bezochte park wordt op dit moment heringericht door de gemeente Leiden. De polder heeft twee peilvakken RL-012 (Kweeklust West) en RL-021 (Kweeklust Oost) en een gemaal park Kweeklust.

Orientatiekaart

php-zuid1.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de Pesthuispolder Zuid:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit die nu ter inzage ligt. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen, waardoor Rijnland beter kan inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Nieuwe inlaat met aflaatfunctie

In het grotere peilvak wordt een nieuwe inlaat gerealiseerd, die bij droogte vers water kan inlaten. Nieuw is de aflaatfunctie van deze inlaat, waardoor er ook water kan wegstromen bij hevige regenval via deze aflaat. De verwachting is dat de wateroverlast in het kleinere peilvak hierdoor verminderd wordt. Deze maatregel wordt ook beschreven in het ontwerp-projectplan, welke nu ter inzage ligt. Zie de algemene pagina van WGP de Leidse polders voor meer informatie.

Regenwaterafvoer

In het kleinere peilvak zit een regenwaterafvoer van de gemeente Leiden. Regenwater van de woonwijken rondom de polder wordt naar de sloten in Kweeklustpark afgevoerd. Wanneer het hard regent, komt er een grote hoeveelheid regenwater terecht in dit kleine peilvak. Samen met gemeente Leiden wordt er gekeken naar de verbetering van de indeling van de regenwaterafvoer.  

Gemaal vervangen

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren vervangen en krijgt een grotere capaciteit, waardoor het sneller water kan afvoeren. Deze wordt bovendien aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder beter kan reageren op extreme weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net