Rodenburger en Cronesteinschepolder Oost

Rodenburger en Cronesteinschepolder Oost

De Rodenburger en Cronesteinschepolder Oost is gelegen in gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 6,8 ha. De polder bevat een hockey-, tennis- en speeltuinvereniging. Er staan geen woningen in deze polder. Er is één peilvak en een gemaal Van Vollenhovenkade.

Orientatiekaart

Overzichtskaart Rodenburger en Cronesteinsche polder Oost

Peilwijziging en maatregelen binnen de Rodenburger- en Cronesteinschepolder Oost:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd in plaats van een vast waterpeil. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Hierdoor kan Rijnland beter inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld, waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Nieuwe inlaat

De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland. Ook zit de huidige inlaat op een locatie die niet goed bereikbaar is voor onderhoud, daarom wordt er een nieuwe inlaat aangelegd. Deze maatregel is beschreven in het Projectplan Pesthuispolder Zuid en Rodenburger- en Cronesteinschepolder Oost.

Gemaal vervangen of opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren vervangen of opgeknapt. Deze wordt bovendien aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder beter kan reageren op extreme weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net