Rodenburger en Cronesteinschepolder Oost

Rodenburger en Cronesteinschepolder Oost

De Rodenburger en Cronesteinschepolder Oost is gelegen in gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 6,8 ha. De polder bevat een hockey-, tennis- en speeltuinvereniging. Er staan geen woningen in deze polder. Er is één peilvak RL-015 en een gemaal Van Vollenhovenkade.

Orientatiekaart

844873ff-365e-498c-a9ac-e80dfaafc826.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de Rodenburger- en Cronesteinschepolder Oost:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

In deze polder wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit welke nu ter inzage ligt. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Deze bandbreedte is gebaseerd op het huidige praktijkpeil. Het voordeel is dat Rijnland beter op het weer en de functie van het gebied kunnen inspelen. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Een ander voordeel van het dynamische peil is dat er enkele centimeters dieper gebaggerd gaat worden dan nu. Het laagste waterpeil van de bandbreedte wordt aan gehouden om de baggerdiepte te bepalen. Dit kan er voor zorgen dat het kroos iets minder snel groeit en er meer ruimte is voor leven in de sloot. Maar dit zal de praktijk moeten uitwijzen.

Nieuwe inlaat

Via de inlaat wordt er in droge periodes water ingelaten in de polder. De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland. Ook zit de huidige inlaat op een locatie welke niet goed bereikbaar is voor onderhoud, daarom wordt er een nieuwe inlaat aangelegd. Dit staat ook als maatregel beschreven in het ontwerp-projectplan (LINK). De werkzaamheden aan de inlaat worden binnen dit watergebiedsplan opgepakt.

Gemaal vervangen of opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaar vervangen of opgeknapt. Het nieuwe gemaal wordt aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder precies kan zien hoe hoog het peil staat en zodoende beter kan reageren op bijvoorbeeld hevige regenval. De werkzaamheden aan het gemaal worden niet binnen dit watergebiedsplan gedaan, maar door een andere projectgroep binnen Rijnland opgepakt.

Relevante links

Gemeente Leiden