Rodenburger en Cronesteinschepolder West

Rodenburger en Cronesteinschepolder West

De Rodenburger en Cronesteinschepolder West is gelegen in de gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 20,7 ha. De polder bevat een gedeelte van het Kanaal- en Lammenschanspark. Er zijn woonhuizen, flats en bedrijven. Ook zijn er verschillende bouwontwikkelingen. De polder heeft één peilvak RL-014B en het gemaal Kanaalweg.

Orientatiekaart

fef7d482-f2c1-474e-a500-ca8f040646c2.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

In deze polder wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit welke nu ter inzage ligt. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Deze bandbreedte is gebaseerd op het huidige praktijkpeil. Het voordeel is dat Rijnland beter op het weer en de functie van het gebied kunnen inspelen. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Opknappen inlaat

Via de inlaat wordt er in droge periodes water ingelaten in de polder. De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal

Het gemaal in deze polder is onlangs vernieuwd. Er zullen daarom geen werkzaamheden aan het gemaal zijn.  

Relevante links

Gemeente Leiden