Rodenburger en Cronesteinschepolder West

Rodenburger en Cronesteinschepolder West

De Rodenburger en Cronesteinschepolder West is gelegen in de gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 20,7 ha. De polder bevat een gedeelte van het Kanaal- en Lammenschanspark. Er zijn woonhuizen, flats en bedrijven. Ook zijn er verschillende bouwontwikkelingen. De polder heeft één peilvak en het gemaal Kanaalweg.

Orientatiekaart

Overzichtskaart R&C_West

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder:

Nadat het peilbesluit definitief is vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd in plaats van een vast waterpeil. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Hierdoor kan Rijnland beter inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld, waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Gemaal en inlaat

Het gemaal en de inlaat in deze polder zijn onlangs vernieuwd. Er zullen daarom geen werkzaamheden aan het gemaal en de inlaat zijn, zoals in de andere polders.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net

Relevante links

Gemeente Leiden