Telderskade

Telderskade

De Telderskadepolder, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 0,7 ha en bevat woonhuizen en het gemaal Telderskade. De polder heeft één peilvak RL-020. De Telderskade is een zeer kleine polder waarbij het gemaal een smalle watergang evenwijdig aan het spoor bemaalt.

Orientatiekaart

99e9c024-fea3-4f82-a7ef-32de77b99557.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder Telderskade:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

In deze polder wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit welke nu ter inzage ligt. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Deze bandbreedte is gebaseerd op het huidige praktijkpeil. Het voordeel is dat Rijnland beter op het weer en de functie van het gebied kunnen inspelen. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Gemaal vervangen

Het gemaal wordt binnen een aantal jaar vervangen. Het nieuwe gemaal wordt aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder precies kan zien hoe hoog het peil staat en zodoende beter kan reageren op bijvoorbeeld hevige regenval. Het vervangen van het gemaal wordt niet binnen dit watergebiedsplan gedaan, maar door een andere projectgroep binnen Rijnland opgepakt.

Het gemaal wordt tevens een inlaat. Er kan straks dus water uit en in de polder via het gemaal. Op dit moment is er geen mogelijkheid om water in te laten bij droge periodes, waardoor de watergang soms bijna droog staat in de zomer.