Telderskade

Telderskade

De Telderskadepolder, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 0,7 ha en bevat woonhuizen en het gemaal Telderskade. De polder heeft één peilvak RL-020. De Telderskade is een zeer kleine polder waarbij het gemaal een smalle watergang evenwijdig aan het spoor bemaalt.

Orientatiekaart

Overzichtskaart Telderskade

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder Telderskade:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd in plaats van een vast waterpeil. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Hierdoor kan Rijnland beter inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld, waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Gemaal vervangen

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren vervangen of opgeknapt. In de nieuwe situatie kan het gemaal naast water uit de polder pompen, straks ook water in de polder pompen. Hierdoor blijft het waterpeil constant en valt de polder niet meer droog. Het nieuwe gemaal wordt bovendien aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder beter kan reageren op extreme weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net