Wijkpark Stevenshof

Wijkpark Stevenshof

Polder wijkpark Stevenshof is gelegen in de gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 6 ha. In dit stadspark is een dierenweide en een schooltuincomplex gelegen. De waterspeelplaats valt net buiten de polder. De polder heeft één peilvak RL-016A en een gemaal wijkpark Stevenshof.

Orientatiekaart

2fb50b93-5ff1-4b1c-970f-caf374ebcbd3.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

In deze polder wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit welke nu ter inzage ligt. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Deze bandbreedte is gebaseerd op het huidige praktijkpeil. Het voordeel is dat Rijnland beter op het weer en de functie van het gebied kunnen inspelen. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Een ander voordeel van het dynamische peil is dat er enkele centimeters dieper gebaggerd gaat worden dan nu. Het laagste waterpeil van de bandbreedte wordt aan gehouden om de baggerdiepte te bepalen. Dit kan er voor zorgen dat het kroos iets minder snel groeit en er meer ruimte is voor leven in de sloot. Maar dit zal de praktijk moeten uitwijzen.

Opknappen inlaat

Via de inlaat wordt er in droge periodes water ingelaten in de polder. De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal vervangen of opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaar vervangen of opgeknapt. Het nieuwe gemaal wordt aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder precies kan zien hoe hoog het peil staat en zodoende beter kan reageren op bijvoorbeeld hevige regenval. De werkzaamheden aan het gemaal worden niet binnen dit watergebiedsplan gedaan, maar wordt door een andere projectgroep binnen Rijnland opgepakt.

Vragen of meer informatie?

Bent u benieuwd wat er in een peilbesluit staat en wat maatregelen kunnen inhouden? Kijk dan bij Wateroverlast en peilbeheer algemeen (link https://www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/wateroverlast-en-peilbeheer-algemeen).

Het proces van een watergebiedsplan vindt u onder het kopje Downloads aan de rechterkant van deze pagina. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 of via de mail info@rijnland.net o.v.v. wgp de Leidse polders/Wijkpark Stevenshof.