Wijkpark Stevenshof

Wijkpark Stevenshof

Polder wijkpark Stevenshof is gelegen in de gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 6 ha. In dit stadspark is een dierenweide en een schooltuincomplex gelegen. De waterspeelplaats valt net buiten de polder. De polder heeft één peilvak en een gemaal wijkpark Stevenshof.

Orientatiekaart

Overzichtskaart Stevenshof

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder:

Nadat het peilbesluit definitief is vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd in plaats van een vast waterpeil. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen. Hierdoor kan Rijnland beter inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld, waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Opknappen inlaat

De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal vervangen of opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren opgeknapt. Deze wordt bovendien aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder beter kan reageren op extreme weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net