Meer- en Duinpolder te Lisse

Rijnland verbetert het watersysteem in de Meer- en Duinpolder te Lisse. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Dit project bevindt zich in Fase 3 van Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Peilbesluit actueel Meer- en Duinpolder

Op 19 mei 2020 hebben dijkgraaf en hoogheemraden besloten dat het peilbesluit voor de Meer- en Duinpolder nog actueel is en geen peilbesluitprocedure doorlopen hoeft te worden.

Projectplan Meer-en Duinpolder

Op 14 april 2021 hebben dijkgraaf en hoogheemraden een projectplan voor de Meer-en Duinpolder vastgesteld.

Het projectplan betreft de volgende 3 maatregelen:

  • Plaatsen damwand en stuw met terugslagklep in watergang;
  • Realiseren van een regelput;
  • Verwijderen stuw.

Aan de rechterzijde kunt u het definitieve projectplan downloaden.

Voortgang

De realisatie van de damwand en stuw met keerklep zal dit jaar plaats vinden in week 21 en 22.

De planning van de overige twee maatregelen is nog niet bekend.

Gebiedsbeschrijving

De Meer- en Duinpolder heeft een oppervlakte van 149 ha. De polder omvat het noordoostelijke deel van het stedelijk gebied van Lisse. Aan de oostzijde en zuidzijde wordt de polder begrensd door de keringen langs de respectievelijk Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en het Havenkanaal (de Grevelingen). De polder heeft een geheel stedelijke functie met veel woningbouw uit de jaren ‘50-’70. De polder is sterk verhard en er is weinig open water aanwezig.

Oriëntatiekaart

Kaart Meer- en Duinpolder te Lisse

Vragen

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via 071-3063535 of per e-mail via wgpalgemeen@rijnland.net.