Meeslouwerpolder te Leidschendam-Voorburg

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in de Meeslouwerpolder te Leidschendam-Voorburg heeft Rijnland kritisch bekeken. Begin 2018 is het watergebiedsplan voor de Meeslouwerpolder vastgesteld.  Op dit moment worden de volgende maatregelen in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt:

  • Het koppelen van de verschillende hoogwatervoorzieningen, waardoor één robuust peilvak voor het glastuinbouwgebied ontstaat;
  • Het aanleggen van twee nieuwe stuwen om het peil in het gebied te regelen;
  • Het aanleggen van een nieuwe duikerverbinding onder de Huyssitterweg aansluitend op de watergang tussen kwekerij Royal Roses en kwekerij Meeslouwer;
  • Verbreding en opwaardering van een bestaande watergang tot hoofdwatergang langs de oostkant van het kassengebied (tussen de nieuwe stuw en de nieuwe verbindingsweg ter hoogte van de Huyssitterweg);
  • Verwijderen van bestaande voorzieningen, zoals stuwen, dammen en duikers.

Dit watergebiedsplan is afgestemd op het plan van de gemeente Leidschendam-Voorburg om een nieuwe rondweg langs de polder aan te leggen. 

Gebiedsomschrijving

De Meeslouwerpolder ligt tussen Stompwijk en de A4 en wordt aan de westzijde begrensd door de Kniplaan. Aan de oostzijde wordt de grens bepaald door de Nieuwe Vaart, een brede boezemwatergang waarop het water uit de polder wordt gemalen. De polder is te verdelen in twee delen: overwegend agrarisch grasland met veehouderij aan de oostkant en glastuinbouw aan de westkant. 

Oriëntatiekaart

Kaart Meeslouwerpolder te Leidschendam-Voorburg

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Zoetermeerse Meerpolder? Stuur dan een mail naar  wgpzz@rijnland.net of contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.