MT polder

Dijken Middelburg en Tempelpolder in Reeuwijk

De dijken moeten veilig zijn, zodat jij ook in de toekomst droge voeten houdt. Bij Rijnland werken we continue aan de dijken in ons gebied. In de polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) in Reeuwijk moet een deel van de dijken verhoogd en verstevigd worden.

Wat gaan we doen?

Uit onderzoek blijkt dat de dijk op verschillende plaatsen verzakt is. De dijk is daardoor niet voldoende stevig en bij hevige regen loopt het water bovendien op sommige plaatsen over de dijk heen. Daarom gaan we de dijk ophogen en verstevigen met klei. Op en rond de dijk staan veel objecten zoals huizen, wegen, bruggen, etc. Daarom is maatwerk nodig.

kaartje MT polder

Locatie

Tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda ligt de MT-polder. Het is een van de laagst gelegen polders van Nederland De MT-polder bestaat grotendeels uit landbouwgronden en wordt rondom omgeven door een dijk. Over een lengte van ongeveer 7 km gaan wij de dijk verbeteren.

Werkzaamheden

Ingenieursbureau Aveco de Bondt is bezig met het maken van een voorlopig ontwerp. Daar waar maatregelen nodig zijn, gaan wij met omwonenden en eigenaren in gesprek. In het voorlopig ontwerp worden de wensen van omwonenden zoveel als mogelijk meegenomen. Door een tekort aan personeel bij Rijnland heeft het dijkproject bijna een half jaar stilgelegen. Intussen is het project weer opgepakt. Na de zomer organiseren we een informatieavond waar het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp kunt u tegen die tijd ook inzien op deze website.

Planning

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Het inpassen van het dijkproject in de omgeving is erg belangrijk en hier zijn veel gesprekken voor nodig. Na de zomer organiseren we een informatieavond en we verwachten dat we dan het voorlopig ontwerp kunnen presenteren. Daarna werken we de details uit tot een definitief ontwerp en kunnen we de benodigde vergunningen aanvragen. Op een aantal locaties is maatwerk nodig en stemmen we verder af met omwonenden en eigenaren. Ondertussen worden allerlei onderzoeken uitgevoerd om de uitvoerende werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Pas als het ontwerp definitief is kan het dijkproject worden aanbesteed en gaan we op zoek naar een aannemer. De verwachting is dat de uitvoerende werkzaamheden in 2025 van start gaan.

screenshot video mt polder

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Rookbomproef onderzoeken

Rijnland heeft in het kader van een afstudeerproject van de Hogeschool in Rotterdam een onderzoek laten doen met behulp van paars gekleurde rookbommen. Het onderzoek richtte zich op de vraag of wat het effect is van dierenholen op de stabiliteit van de dijk. De dieren die holen maken in dijken zijn muskusratten, muizen, mollen, bevers en rivierkreeften.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Informatie voor bewoners

Op 26 januari was er een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst werd een presentatie gegeven en werd uitleg gegeven over de mogelijke oplossingen voor de dijkverbetering. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld staan in de Q&A hieronder.

Dijkafschuiving

Eind juli 2021 is er onverwacht een dijkafschuiving geweest in de MT-polder. Dit gebeurde in de buurt van de Kerkweg. Dit deel van de Middelburg- en Tempelpolder valt niet binnen het dijkverbeteringsproject MT-polder, maar ligt hier wel in de buurt. Door de dijkafschuiving is het water uit de sloot de polder ingestroomd. Uit onderzoek door Deltares komt naar voren dat de dijkafschuiving te maken heeft met een combinatie van factoren.

De dijkafschuiving heeft onder andere te maken gehad met een ongunstige bodemopbouw. De ondergrond bestaat uit een dik veenpakket met daaronder een specifieke slappe kleilaag. Hierdoor is de dijk gaan zakken. Om de verlaging te compenseren werd de dijk in 1994 versterkt door een kleiophoging. Dit heeft de stabiliteit van de dijk verminderd en de verzakking versneld. Als gevolg van de inzakking is er door de waterdruk in de loop der jaren scheurvorming in de bodem van de sloot ontstaan. Hierdoor raakte de dijk nog instabieler, waardoor deze uiteindelijk is afgeschoven. Ook de droogte over meerdere jaren heeft mogelijk bijgedragen. Het onderzoek wijst verder uit dat rivierkreeften niet de oorzaak zijn. Daarvoor was de afschuiving veel te diep.

Het laatste nieuws: Locali app

Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de dijkverbetering Middelburg en Tempelpolder download dan de Rijnland app Locali op je telefoon. In deze app ontvang je het nieuws als eerste en kun je rechtstreeks vragen stellen aan de omgevingsmanager of een melding maken. De Locali app download je via de App-store of Play store.

locali app

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Heb je vragen over de dijkverbetering in de MT-polder? Neem dan contact met ons op.