MT polder

Dijken Middelburg en Tempelpolder in Reeuwijk

De dijken moeten veilig zijn, zodat jij ook in de toekomst droge voeten houdt. Bij Rijnland werken we continue aan de dijken in ons gebied. In de polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) in Reeuwijk moet een deel van de dijken verhoogd en verstevigd worden.

Wat gaan we doen?

Uit onderzoeken blijkt dat de dijken op verschillende plaatsen verzakt zijn. Daarom moeten ze worden opgehoogd en verstevigd. Misschien heb je al gezien dat het water op sommige delen vlak onder de kruin van de dijk staat.

Wij hebben onderzocht hoe groot de kans is dat het water bij hevige regenval en/of harde wind over de dijk heen stroomt. Ook kijken we of de dijk nog sterk genoeg is. Op basis van de uitkomsten bekijken we hoe de dijk het beste versterkt kan worden. We gaan nu uit van een grondoplossing. Dat betekent dat de dijken daar waar nodig met klei worden opgehoogd en verstevigd.

kaartje MT polder

Locatie

Tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda ligt de MT-polder. De polder bestaat grotendeels uit landbouwgronden en wordt omgeven door een dijk. Wij gaan de dijk over een lengte van ongeveer 7 km verbeteren.

Planning

Op dit moment bevinden we ons in de ontwerpfase. In deze fase wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. Daar waar maatwerk nodig is, wordt gekeken welke varianten er qua verbetering mogelijk zijn. Hierbij worden de wensen van omwonenden meegenomen. Zodra het voorlopig ontwerp klaar is, wordt dit gepresenteerd aan de betrokken bewoners en eigenaren.

screenshot video mt polder

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Rookbomproef om dijkstabiliteit te onderzoeken

In de MT polder bij Reeuwijk is voor een afstudeerproject van de Hogeschool in Rotterdam een onderzoek gedaan met rookbommen. In het onderzoek werd gekeken naar het effect van dierenholen op de stabiliteit van de dijk. De dieren die holen maken in dijken zijn muskusratten, muizen, mollen, bevers en rivierkreeften.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Informatie voor bewoners

Op 26 januari was er een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst werd een presentatie gegeven en werd uitleg gegeven over de mogelijke oplossingen voor de dijkverbetering. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld staan in de Q&A hieronder.

Het laatste nieuws: Locali app

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over de dijkverbetering Middelburg en Tempelpolder. Stel rechtstreek vragen aan de omgevingsmanager of maak meldingen. Download de Locali app via de App-store of Play store.

locali app

Keukentafelgesprekken

Er is een schetsontwerp gemaakt door ingenieursbureau Aveco de Bondt. Hierop is te zien is waar de dijk niet voldoende hoog of stabiel is. Daar waar maatregelen nodig zijn gaan wij met omwonenden en grondeigenaren in gesprek. Hiervoor worden afspraken gemaakt. Tijdens deze keukentafelgespreken kunnen bewoners hun wensen kenbaar maken en wordt uitgelegd aan welke eisen de dijkverbetering ter plaatse moet voldoen.

Kadebreuk Kerkweg

Eind juli 2021 is er een dijkdoorbraak geweest aan de Kerkweg. Dit deel van de Middelburg- en Tempelpolder valt niet binnen het dijkverbeteringsproject MT polder. Op dit moment wordt door een speciaal team van Deltares onderzocht wat de oorzaak was van de dijkdoorbraak. De verwachting is dat het onderzoek voorjaar 2022 is afgerond en bekend wordt gemaakt.

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Heb je vragen over de dijkverbetering in de MT-polder? Neem dan contact met ons op.