Nieuwbouw vakgemaal Vlietpolder 1

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gebiedsbeschrijving en capaciteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat vakgemaal Vlietpolder 1 vervangen. Dit wordt gedaan omdat het gemaal verouderd is en niet meer voldoet aan de technische en veiligheidseisen van deze tijd. 

Vakgemaal Vlietpolder 1 ligt in de Vlietpolder. De capaciteit van het gemaal blijft ongewijzigd 3 m3/min. De peilvakken dat het gemaal bemaalt bestaan in hoofdzaak uit grasland.

Maalgebied

12c46240-d082-486d-8107-203f6364a704.jpg

Voortgang

Voor dit project is aannemingsbedrijf Vobi Beton en Waterbouw aangenomen. De werkzaamheden voor het realiseren van een nieuw vakgemaal starten in mei 2020. De verwachting is dat de werkzaamheden in medio 2020 afgerond kunnen worden. 

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen via de mail poldergemalen2@rijnland.net of telefonisch met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.