Geschiedenis

De Driemanspolder is vernoemd naar de driekoppige directie die deze polder vanaf 1668 droogmaalden. Dit vanwege de slechte staat van het verturfde land, het ontstaan van meren en het gevaar voor omliggende dijken en wegen. Zij wilden vruchtbare landbouwgrond creëren in het gebied. De ‘Nieuwe’ Driemanspolder ontstond in 1976, toen de Grote Polder en de Driemanspolder samen werden gevoegd.

Headerfoto: Voor de herontwikkeling (2017) © buro JP

Rond de millenniumwissel was er sprake van twee parallelle ontwikkelingen bij de provincie Zuid-Holland en Rijnland. De provincie wilde de Groenblauwe Slinger ontwikkelen. De landbouwfunctie in de Nieuwe Driemanspolder zou omgevormd worden naar natuur en recreatie, met 135 ha. voor de seizoensberging van water. 

Bij Rijnland kwam in oktober 2000 de Studie Toekomstig Waterbezwaar op tafel. De conclusie was dat uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de boezem noodzakelijk was. Daarom maakte men plannen voor de uitbreiding van het boezemgemaal in Katwijk en de aanleg van twee piekbergingen: een in de Nieuwe Driemanspolder en een in de Haarlemmermeerpolder. Een win-win situatie voor de provincie en Rijnland. Uiteindelijk financierden ook de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer mee. Rijnland zou het werk uitvoeren en de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg beheren na oplevering het natuur- en recreatiegebied voor wat betreft het land, ofwel het ‘droge’ deel. Rijnland blijft verantwoordelijk voor het beheer van het ‘natte’ deel. 

Uiteindelijk liet de start van de uitvoering nog even op zich wachten. Na de benodigde grondverwerving en aanbesteding tekenden aannemerscombinatie De Dijkencombi en het Rijnland in 2017 het contract voor de uitvoering van het werk. Een gigantische klus! Alleen al in 2018 verzetten de graafmachines van De Dijkencombi 1,4 mln. kubieke meter grond in de Nieuwe Driemanspolder, ofwel 70.000 vrachtwagens vol. Daarbij werd met een gesloten grondbalans gewerkt. Dat betekent dat alle grond die is afgegraven voor de piekberging, elders in het gebied weer is gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van kades. Het resultaat is een piekberging voor 2 mln. m³ water, en natte natuur met diverse recreatievoorzieningen voor de omgeving.

Op het YouTube-kanaal kunt u de stappen in de herontwikkeling volgen via verschillende vlogs met de projectorganisatie.

Luchtbeeld nieuwe driemanspolder

Foto: Na de herontwikkeling (2020) © buro JP