Noord-Hoflandsche polder

Plan Noord-Hoflandschepolder

Het klimaat verandert en dat gaat sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland neemt daarom nu alle polders onder de loep en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland pakt de opgaven zoveel mogelijk integraal op en legt maatregelen neer in een zogenaamd Watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op gevolgen van klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijnland heeft zich tot doel gesteld, dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde gebracht is en gehouden wordt, rekening houdend met klimaat­veranderingen. Daarbinnen zijn de doelen van een Watergebiedsplan onder andere het nemen van maatregelen met betrekking tot bijvoorbeeld water aan- en afvoer, het hydraulisch systeem en door een integrale benadering kijken naar mogelijke verbeteringen in waterkwaliteit. Rijnland verbetert het watersysteem in de Noord-Hoflandsche Polder bij Voorschoten door de waterafvoer en waterkwaliteit te verbeteren.

Gebiedsbeschrijving

Binnen Noord-Hoflandsche Polder kunt u gemeente Voorschoten vinden. Deze polder heeft een oppervlakte van ongeveer 165 hectare, bestaat voornamelijk uit het stedelijk gebied en groenvoorzieningen zoals sportvelden en volkstuinen en wordt begrensd door boezemland of boezemwater. Aan de zuidzijde wordt Noord-Hoflandsche Polder begrensd door de Papenwegsepolder en de Oranjepolder en aan de westelijke kant door de spoorlijn.

Oriëntatiekaart

Kaart Noord-Hoflandschepolder te Voorschoten

Laatste nieuws

In samenwerking met gemeente Voorschoten en andere betrokkenen zijn in de periode 2017 – 2021 inzichten en plannen ontwikkeld, die geresulteerd hebben in een pakket maatregelen en een nieuw peilbesluit. Rijnland verbetert in aansluiting daarop met een drietal maatregelen de doorstroming:

  • Nabij het Suze Groenewegerf wordt de beschoeide watergang verlengd en een stuw geplaatst (M3B).
  • Nabij het Groene Draeckpad worden een nieuwe watergang en duiker aangelegd (M5A).
  • Nabij het Trompplein wordt water gegraven en worden twee duikers gerealiseerd (M5B).

Op de “Integrale oriëntatiekaart maatregelen Noord-Hoflandsche Polder” die hieronder staat, kunt u een integrale overzichtskaart bekijken waar alle drie de maatregelen op te vinden zijn.

En nu is de tijd aangebroken voor realisatie van deze maatregelen. U kunt hier mogelijk enige overlast van ondervinden omdat de duikers bij de maatregelen M5A en M5B onder het fietspad worden aangebracht. Hiervoor wordt het fietspad enige tijd afgesloten en het langzaam verkeer in die periodes lokaal omgeleid. Op de Omleidingskaarten voor fietsers en voetgangers die hieronder staan, kunt u hierover meer informatie vinden.

Gedurende de uitvoeringsperiode staat de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers met duidelijke bebording aangegeven.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Vragen

Als u meer vragen over dit watergebiedsplan heeft, neemt u dan telefonisch contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail via wgpzuid@rijnland.net.