Keonesluis

Onderhoud sluisdeuren Koenensluis

In de week van 16 november tot en met 4 december vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Koenensluis in het Amsterdamse Bos. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van hoogheemraadschap Rijnland.

De exacte datum van daadwerkelijke uitvoering kan nog wijzigen als gevolg van weersomstandigheden of tegenvallende productietijd en de Corona virus omstandigheden.

Bij een technische inspectie van de sluizen is namelijk gebleken dat alle vier de sluisdeuren van de Koenensluis in slechte staat zijn; daarom worden deze vervangen door nieuwe, geheel identieke deuren.

Dit betekent voor de waterrecreanten en scheepvaart dat gedurende de uitvoeringsperiode geen gebruik gemaakt kan worden van de sluizen voor de doorgang. We hebben er bewust voor gekozen de werkzaamheden buiten het vaarseizoen uit te voeren, om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Het fiets/wandelpad over de Koenensluis is dan gedurende een deel van de uitvoeringsperiode afgesloten (naar verwachting enkele dagen). Met behulp van omleidingsbebording zal een omleidingsroute worden aangeduid.

De jachthaven De Koenen V.O.F. is gedurende de afsluiting vanaf de oostzijde via de Koenenkade bereikbaar.

koenesluis 4.PNG

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met 071 3063535