Ons Blauwe Goud: waterkwaliteit verbeteren in Zoetermeer

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier. Daarom hebben we samen met de gemeente Zoetermeer de handen ineengeslagen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dan doen we in de Zoetermeerse plas en het stedelijke gebied. Ook creëren we meer ruimte voor planten en dieren. Zo kunnen alle inwoners van Zoetermeer het water op hun eigen manier beleven.

Het project bestaat uit drie pijlers:

Het watersysteem

De waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas is in grote mate afhankelijk van de doorstroming van het watersysteem – de aan- en afvoer van water. In de afgelopen jaren is er regelmatig blauwalg, waardoor recreatie tijdelijk niet mogelijk is. Om de blauwalg aan te pakken willen we de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen (nutriënten) in het water verminderen.

Om de aanvoer van voedingsstoffen te verminderen, wordt de richting van de waterafvoer omgedraaid. Nu stroomt water uit omringende polders en de wijken Buytenwegh en de Leyens richting de Zoetermeerse plas. Straks stroomt het water de andere kant op, naar het gemaal Driemanspolder buiten Zoetermeer. Op meerdere plekken in Zoetermeer treffen we maatregelen om de stroomrichting van het watersysteem om te draaien.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Ruimte voor natuur

De natuur helpt graag een handje mee in het zuiveren van ons water, maar daar moet wel ruimte voor zijn. We investeren in natuurrijke oeverzones rondom de Zoetermeerse plas. Door natuurvriendelijke oevers in (nieuwe) watergangen in het stedelijke gebied wordt het water langzaam gezuiverd. Zo ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit.

De focus ligt hierbij op “natte” natuur, waarbij planten periodiek of permanent met de wortels onder water staan. Dit creëert goede leefomstandigheden voor verschillende zeldzame vogels, libellen en vissen. En het ziet er ook nog eens prachtig uit tijdens een wandeling of kanotocht.

Bewustwording

Water is een eerste levensbehoefte, en gelukkig vloeit het in overvloed in de Nederlandse delta. Daarmee vergeten we wel eens wat de waarde van ons water eigenlijk is. Rijnland heeft samen met de gemeente hebben een verantwoordelijkheid om de lokale waterkwaliteit te bewaken en onderhouden. Maar dat kunnen we niet alleen. Het water is van iedereen, en alle inwoners hebben in hun dagelijkse handelingen invloed op de kwaliteit van het water. We betrekken daarom ook de inwoners in het project Ons Blauwe Goud.

Meer informatie

Meer weten over het project Ons Blauwe Goud? Kijk dan op de website of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.