Oostvliet-, Hof- en Spekpolder Leiden

Oostvliet-, Hof- en Spekpolder Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Oostvliet- Hof- en Spekpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat iedereen in de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Ligging

De Oostvliet- Hof- en Spekpolder ligt ten zuiden van Leiden en de te verbeteren kade ligt langs de Vliet. De polder wordt doorkruist door de Rijnlandroute. Dit is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden ten behoeve van de doorstroming van dit verstedelijkte gebied.

Oostvliet- hof- en spekpolder.PNG

Wat gaan we doen

De dijken zijn inmiddels getoetst en voldoen op verschillende plaatsen niet meer aan de norm. Daarom worden de dijken over een lengte van ongeveer 1 kilometer verbeterd. Het gaat hierbij om het verstevigen en stabiliseren van de dijken en het ophogen door middel van een laag klei. 

Planning

Naar verwachting wordt in september 2020 gestart met de eerste fase.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Oostvliet- Hof- en Spekpolder in Leiden dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Oostvliet- Hof- en Spekpolder in Leiden.