Polder Boekhorst te Teylingen

Watergebiedsplan Polder Boekhorst te Teylingen

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in Polder Boekhorst te Teylingen. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Ligging Polder Boekhorst

84567698-51d7-40b7-aee0-594e1a3908ee.jpeg

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

4e5228d1-d43a-4e10-8ca2-334d8c2f8a6a.jpeg

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in Polder Boekhorst te Teylingen? Dan kunt u contact opnemen via de mail wgpkust@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.