polder oudendijk, koe in landschap

Watergebiedsplan Polder Oudendijk

Rijnland werkt al jaren met watergebiedsplannen, nu dus ook voor Polder Oudendijk. Het is een samenhangende en gestructureerde aanpak, waarbij we eerst het hele gebied grondig onder de loep nemen. In het watergebiedsplan van Polder Oudendijk is geconstateerd dat de waterkwaliteit slecht is en dat er sprake is van veel oeverafkalving. Rijnland doet door middel van een pilot oeververdediging meerjarig onderzoek naar de relatie tussen oeverafkalving en karpers, met als doel grondeigenaren te adviseren over mogelijke maatregelen.

Oeverafkalving

Een bekend probleem in Polder Oudendijk. Op verschillende plaatsen is de afbrokkeling van de veelal steile onbegroeide oevers zichtbaar. Rijnland heeft het initiatief genomen voor een pilot. Zo wordt onderzocht – met het gebruik van verschillende vormen van (duurzame) oeververdediging – welke oplossing/aanpak het meest effectief is.

Oever polder oudendijk

Rijnland heeft agrariër Maurits Kroes benaderd of hij interesse had mee te werken aan de pilot oeververdediging. Al meerdere jaren heeft hij last van flinke oeverafkalving. Rijnlander Mike Dijkstra bracht een bezoek aan hem.

screenshot video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Op de vraag waarom er zo veel karpers in de hoofdwatergang te vinden is, zegt bioloog/redacteur van Sportvisserij Nederland Marco Kraal: ‘Water krijgt de visstand die het verdiend’. Hij legt uit waarom in onderstaand filmpje.

screenshot video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

In de vlog ‘huis van de vis op orde brengen’ vertelt Marco Kraal wat belangrijk is voor de visstand en hoe we een gezond leefklimaat kunnen ontwikkelen voor de vis.

screenshot video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Oriëntatiekaart

Kaart Polder Oudendijk te gem. Kaag & Braassem

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 3 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Peilbesluit

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 29 september 2021 het peilbesluit voor polder Oudendijk vastgesteld. Het peilbesluit en de toelichting op dit peilbesluit treft u onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail WGPAlgemeen@rijnland.net