Poldergemaal Mottigerpolder

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gebiedsbeschrijving en capaciteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat gemaal Mottigerpolder, aan de Van der Berch van Heemstedeweg naast nummer 19 te Voorhout, vervangen. Dit wordt gedaan omdat het gemaal verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige technische en veiligheidseisen. Poldergemaal Mottigerpolder ligt in de Mottigerpolder. De capaciteit van het gemaal blijft ongewijzigd 15,5 m3/min. Het peilvak dat het gemaal Mottigerpolder bemaalt bestaat in hoofdzaak bollengrond.

Maalgebied

Kaart Poldergemaal Mottigerpolder

Voortgang

Voor dit project is aannemingsbedrijf Gebr. Beentjes  aangenomen. De werkzaamheden voor het realiseren van een nieuw poldergemaal starten tweede kwartaal 2020. De verwachting is dat de werkzaamheden in eind 2020 afgerond kunnen worden.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen via de mail poldergemalen2@rijnland.net of telefonisch met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.