Poldergemaal Veerpolder

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Van daaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gebiedsbeschrijving en capaciteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat poldergemaal Veerpolder vernieuwen. Dit wordt gedaan omdat het gemaal verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige technische en veiligheidseisen. 

Poldergemaal Veerpolder ligt in de Veerpolder. De capaciteit van het gemaal blijft ongewijzigd 9,5 m3/min. Het peilvak dat het gemaal Veerpolder bemaalt bestaat in hoofdzaak uit bedrijventerrein.

Maalgebied

d21194ec-2804-4af2-9a49-aa7c2d307709.jpg

Voortgang

Voor dit project is aannemingsbedrijf Van Boekel Bouw & Infra aangenomen. De werkzaamheden voor het realiseren van een nieuw poldergemaal starten in juni 2020. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2020 afgerond kunnen worden.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen via de mail poldergemalen2@rijnland.net of telefonisch met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.