renovatie transportgemalen

Renovatie van elf afvaltransportgemalen

Afvaltransportgemalen Rijnland

Rijnland ontvangt rioolwater uit het rioolstelsel van de gemeenten. De Rijnlandse afvaltransportgemalen transporteren afvalwater naar één van de Rijnlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt gezuiverd.

Renovatie

Rijnland renoveert in 2021 elf afvaltransportgemalen (AWTG’s). Tien gemalen bevinden zich binnen de gemeente Haarlemmermeer; het elfde gemaal staat op het Kaageiland (zie overzichtskaart in de rechterbalk).

v4_IG-voortgangsrapportage-2e-kwartaalupdate.png

Planning

In december 2020 hebben de bedrijven GMB en VOBI de opdracht gekregen voor de renovaties. Het wordt een spannend uitvoeringtraject. De renovatie wordt versneld uitgevoerd. Streven is om de 11 AWTG's technisch gereed te hebben in november 2021. 

Voor alle AWTG’s is een uitvoeringsontwerp opgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden starten in de periode april/mei. In eerste instantie starten we met voorbereidende werkzaamheden. Het bouwterrein wordt ingericht en er wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Deze pompinstallatie garandeert de afvoer van het rioolwater naar de zuivering tijdens de werkzaamheden. Als de tijdelijke pompinstallatie correct functioneert, starten we met het demonteren van het leidingwerk en de sloop van de bestaande onderdelen. In de loop van de zomer en het najaar worden de installaties gerenoveerd en weer opgebouwd. 

Te verwachten hinder

Tijdens alle werkzaamheden blijft het rioolstelsel gewoon functioneren. De afvoer van water kan continue doorgang vinden. Het kan voorkomen dat nabij gelegen woningen of bedrijven toch overlast ervaren. De werkzaamheden zijn hoorbaar in de omgeving en er is meer bouwverkeer dan normaal. Daarnaast is enige stank- en lichtoverlast mogelijk. Maar wij doen er alles aan om te voorkomen dat de omgeving hinder heeft van onze activiteiten.

buis-atg