Natuurvriendelijke oevers Reeuwijkse Plassen

Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van land naar water en is daarmee een ideale thuisbasis voor waterplanten en -dieren. Omdat zij zich hier meer thuis voelen dan bij een steile oever, zal de diversiteit toenemen. Dat is gezond voor het water en heeft daarmee een gunstige invloed op de waterkwaliteit.

Ruim 18 kilometer natuurvriendelijke oever

Met oevereigenaren, waaronder veel particulieren, hebben we afspraken gemaakt om oevers in de Reeuwijkse Plassen duurzaam te beschermen en natuurvriendelijk in te richten. 3,5 Kilometer van de oevers langs de Reeuwijkse Plassen was al natuurvriendelijk. In de periode 2009-2014 hebben we bestaande oevers verbeterd en nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd; samen 14,7 kilometer in het hele plassengebied. Op de overzichtskaart onderaan deze pagina in het blokje Downloads kunt u zien om welke oevers het gaat. Van deze 18 kilometer natuurvriendelijk oever onderhouden we de komende jaren ruim 16 kilometer, bijna 2 kilometer wordt door de eigenaren zelf onderhouden.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers gebeurt in verschillende stappen. Allereerst brengen we langs de waterkant een rij houten palen aan. Deze palen beschermen de nieuwe oever tegen wind en golven. Om de 50 meter is er een opening, zodat het water kan verversen en dieren gemakkelijk van de plassen naar het ondiepe gedeelte kunnen zwemmen. Achter de rij palen komt nu een doek. Dit doek voorkomt dat de grond die we aanbrengen weer wegspoelt.

aanbrenden vooroever

Afbeelding: aanbrengen vooroever

Vervolgens halen we achter de rij palen met een schepnet de vissen weg, en laten we ze weer los in de plassen. Zo voorkomen we dat de vissen worden bedolven onder een laag grond. Vervolgens brengen we een stevige laag grond aan langs de oevers. Zo loopt de grond schuin af naar het water. Dit wordt straks een fijne verblijfplaats voor planten en dieren die graag op de grens van land en water leven. Tot slot brengen we de beplanting aan. Hiervoor gebruiken we lange matten. In deze matten zitten allerlei zaden en stekjes van bijvoorbeeld kalmoes, moeraszege, riet en mattenbies. Deze matten rollen we uit over de oevers. En dan is het wachten op het voorjaar, want dan gaan de planten flink groeien.

Aanbrengen beplantingsmat

Afbeelding: aanbrengen beplantingsmat

De aanleg van de in totaal 18 kilometer natuurvriendelijke oevers is de afgelopen jaren regelmatig gefilmd. Dit geeft een mooi beeld van de werkzaamheden.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Behoud en onderhoud natuurvriendelijke oever

Alle oevers waar Rijnland voor verantwoordelijk is, onderhouden we onder andere op grond van de Flora- en faunawet zo natuurvriendelijk mogelijk. Zo maaien we bij voorkeur in de winter om planten en dieren zo veel mogelijk te ontzien. De frequentie van het onderhoud van de oevers is zo laag mogelijk, we laten zo veel mogelijk planten staan en we voeren het onderhoud uit vanaf het water. Ook nemen we maatregelen om schade aan de oevers door muskusratten en ganzen zo veel mogelijk tegen te gaan.

De komende jaren onderhouden we ruim 16 kilometer natuurvriendelijke oever, bijna 2 kilometer wordt door de eigenaren zelf onderhouden. Onderaan deze pagina, onder het kopje Downloads, staat een folder met informatie over het onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers in Reeuwijk.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan onderaan deze pagina aan voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het Reeuwijkse plassengebied? Neem dan contact op met Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net.