Ridderveld en de Bijlen in Alphen a/d Rijn

Ridderveld en de Bijlen in Alphen aan den Rijn

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de polder Ridderveld en de Bijlen zijn onderzocht en voldoen niet aan de norm. Daarom worden de dijken verbeterd.

Het project

De werkzaamheden aan de dijken van de polder Ridderveld en de Bijlen zijn afgerond. Aanleiding voor de dijkverbetering vormde het voornemen van de gemeente Alphen a/d Rijn om het fietspad aan de westkant van de Zegerplas te verbreden. De verbreding van het fietspad is gecombineerd met het groot onderhoud aan de dijk, waarbij het fietspad verplaatst is naar de middenberm en de hoogte en stabiliteit zijn aangepakt. 

Ridderveld kaartje.PNG

Planning

Samen met de gemeente Alphen a/d Rijn zijn de werkzaamheden aan de dijken en het wandel- en fietspad afgerond. De dijk is ingezaaid met bloemrijk graszaad.

Hoe werkt Rijnland samen met andere partijen?

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de kade (dijklichaam). De gemeente Alphen a/d Rijn is verantwoordelijk voor het pad aan de westkant van de Zegerplas. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor een integrale aanpak van de uitvoering.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de dijk? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland. Tel. 071- 306 3535. U kunt ook mailen naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. werkzaamheden polder Ridderveld en de Bijlen.