ringdijk boskoop

Dijkverbetering Ringdijk in Boskoop

De afgelopen zomer heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een deel van de Ringdijk van Boskoop ten oosten van de Snijdelwijk verbeterd. De dijken moeten veilig zijn, zodat Boskoop ook in de toekomst droge voeten houdt.

Wat doen we in Boskoop?

In totaal is er een 300 meter lange damwand geplaatst om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Daarnaast is het schelpenpad weer teruggebracht en is de natuurvriendelijke oever behouden gebleven.

De derde en laatste fase van de Ringdijk is inmiddels ook afgerond. Het gaat hier om het deel van de Ringdijk tussen fase 1 (het groot onderhoud tussen het Noordeinde en het spoor) en fase 2 van dit project (de damwand). Dit deel van de dijk is versterkt en opgehoogd met klei.

Kaart ringdijk boskoop

Foto van de aangebrachte damwand tijdens de uitvoering

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Voor vragen over de kadeverbetering van de Ringdijk in Boskoop kun je ons bellen of mailen met als onderwerp 'Linnaeuskade/Ringdijk'.