ringdijk boskoop

Ringdijk in Boskoop

De afgelopen zomer heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een deel van de Ringdijk van Boskoop ten oosten van de Snijdelwijk verbeterd. De dijken moeten veilig zijn, zodat u in Boskoop ook in de toekomst droge voeten houdt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van fase 2 van de dijkverbetering zijn inmiddels afgerond en we bevinden ons momenteel in de nazorgperiode van dit werk. In totaal is er een 300 meter lange damwand geplaatst om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Daarnaast is het schelpenpad weer teruggebracht en is de natuurvriendelijke oever behouden gebleven.

Kaart ringdijk boskoop

Onderzoek

Na deze fase volgt er nog een derde en laatste fase. Het betreft het deel van de Ringdijk tussen fase 1 (het groot onderhoud tussen het Noordeinde en het spoor) en fase 2 van dit project (de damwand). Het is nog niet bekend wanneer deze fase van start gaat. Momenteel worden de mogelijke maatregelen verder onderzocht.

Foto van de aangebrachte damwand tijdens de uitvoering

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Ringdijk in Boskoop dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Linnaeuskade/Ringdijk