ringvaartdijken

Ringvaartdijken West in Hillegom

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijken van de Ringvaartdijken West in Hillegom. De dijken moeten veilig zijn, zodat u in Hillegom ook in de toekomst droge voeten houdt.

Wat gaan we doen

De dijken worden over een lengte van ongeveer 1 kilometer verbeterd. Het gaat hierbij om het ophogen en versterken van de dijken. Na het afronden van de werkzaamheden aan de dijken wordt het huidige wandelpad verbreed en krijgt het een nieuwe verharde toplaag. De voorbereidende werkzaamheden aan de waterkering zijn inmiddels afgerond. Hierbij ging het om het inmeten van de dijk en onderzoek van de grond.

video still ringvaartdijken west

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Voorbereidingen

Op de dijk staat beplanting en is er een wandelpad. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren dient de beplanting verwijderd te worden. Deze worden na de werkzaamheden weer teruggeplaatst. Mocht door de werkzaamheden nodig zijn om steigers te verwijderen, dan zullen die naderhand weer worden teruggeplaatst.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De eerste en tweede fase bevinden zich in de afrondende fase en zullen eind augustus 2020 gereed zijn. Na de zomer wordt ter hoogte van de wijk Treslong in Hillegom gestart met de derde en laatste fase. De verwachting is dat de werkzaamheden half november zijn afgerond. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Ringvaartdijken West in Hillegom dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Ringvaartdijken West in Hillegom.