Romolenpolder te gemeente Haarlem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Romolenpolder ligt in de gemeente Haarlem. Deze polder ligt midden in de stedelijke kern van de gemeente, maar wordt gekenmerkt door veel groen en ruimte. In het noorden van de polder bevindt zich een bedrijventerrein en zijn sportverenigingen aanwezig. De polder wordt begrenst door Meerwijk (oost) en de Zuider Buiten Spaarne.

Oriëntatiekaart

Kaart Romolenpolder te gemeente Haarlem

Laatste nieuws

Eind 2018 is een bewonersavond gehouden om informatie te verzamelen over mogelijke knelpunten en verbetering van het watersysteem (de sloten). Wij hebben tijdens deze avond en in de tijd daarna gesprekken gevoerd met diverse bewoners en ondernemers. Ook  zijn er berekeningen uitgevoerd en is de waterkwaliteit onderzocht. 

Momenteel onderzoeken we diverse oplossingen. Een overzicht van de oplossingen die wij voorstellen, vindt u in een brief voor alle inwoners, verenigingen en bedrijven in de Romolenpolder. Deze brief kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze brief of wilt u in de toekomst ook correspondentie ontvangen over de Romolenpolder, neem contact met ons op.

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland. Op dit moment bespreken we de mogelijke oplossingen met betrokkenen. 

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u met ons in gesprek over de mogelijke oplossingen in deze polder, neem dan contact op via WGPAlgemeen@rijnland.net o.v.v. Watergebiedsplan Haarlem Romolenpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.