Dijken Schinkelpolder in Aalsmeer

Op dit moment zijn we bezig met voorbereidingen van een dijkverbetering bij de Schinkelpolder in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat iedereen in de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Er is gelukkig geen acuut gevaar voor de waterveiligheid in dit gebied.

Wat gaan we doen in de Schinkelpolder?

De dijk in de Schinkelpolder voldoet niet meer aan de norm en moet worden opgehoogd en versterkt over een lengte van 3.2 km. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten geweest, zodat alle omwonenden weten hoe de dijk versterkt wordt op de plek waar zij wonen. Daar zijn ook tekeningen van gemaakt. De dijkverbetering heeft door een tekort aan mensen enige vertraging opgelopen.

Definitief ontwerp

Het Projectplan Waterwet ligt vanaf 15 september 2023 voor zes weken ter inzage. In die periode kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. In het plan staat beschreven wat er moet gebeuren en de wijze van uitvoering voor de aannemer. Het Projectplan Waterwet kunt u vinden in het Waterschapsblad. De vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente en liggen naar verwachting vanaf half oktober ter inzage bij de gemeente Aalsmeer.

Planning

In het bestek komen alle details te staan voor de aannemer, zodat hij weet hoe de dijkverbetering uitgevoerd moet worden. Als alle laatste wensen waar mogelijk zijn verwerkt is het definitief ontwerp klaar. De omgevingsvergunning is tegelijk met de ter inzagelegging van het projectplan aangevraagd bij de gemeente. Zodra de vergunningen ter inzage liggen wordt ook gestart met de aanbesteding starten en gaan we op zoek naar een aannemer. De verwachting is dat de uitvoerende werkzaamheden in het eerste kwartaal 2024 van start gaan.

Informatie voor bewoners

Op 30 mei 2023 was er voor bewoners en geïnteresseerden een inloopavond over het definitieve ontwerp voor de Schinkelpolder. Tijdens deze inloopmiddag en -avond werden tekeningen getoond en konden vragen worden gesteld over het ontwerp. Voor iedere omwonende is duidelijk hoe de dijk versterkt wordt op de plek waar zij wonen. Hiervan zijn tekeningen gemaakt. Het ingenieursbureau RPS is na deze bijeenkomst druk bezig geweest met het doorvoeren van de laatste wensen in het definitief ontwerp en met het opstellen van een bestek.

Het laatste nieuws: Locali app

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over de dijkverbetering Schinkelpolder. Stel rechtstreek vragen aan de omgevingsmanager of maak meldingen. Download de Locali app via de App-store of Play store.

locali app

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Heb je vragen over de dijkverbetering in de Schinkelpolder? Neem dan contact met ons op.