Dijken Schinkelpolder in Aalsmeer

Op dit moment zijn we bezig met voorbereidingen van een dijkverbetering bij de Schinkelpolder in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat jij en de omgeving droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Er is gelukkig geen acuut gevaar voor de waterveiligheid in dit gebied.

Wat gaan we doen in de Schinkelpolder?

Het voorlopig ontwerp voor de dijkverbetering is klaar. Dit hebben wij gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst op 7 maart 2022. Tijdens deze inloopmiddag en -avond werden tekeningen getoond en konden vragen worden gesteld over het voorlopig ontwerp. Voor iedere omwonende is duidelijk hoe de dijk versterkt wordt op de plek waar zij wonen. Hiervan zijn tekeningen gemaakt. Op zogeheten visuals is te zien hoe de situatie er straks uitziet na de dijkverbetering.

Onderzoeken

In maart vindt er een bomenonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek kijken wij naar de kwaliteit van de bomen en of zij de dijkverbetering goed kunnen doorstaan. Een boom kan bijvoorbeeld te dicht bij de plek staan waar een damwand komt. Per boom kan het onderzoek verschillen.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor de dijkverbetering Schinkelpolder is klaar. Wie tekeningen wil ontvangen om te zien hoe de situatie er bij de eigen woning uit komt te zien, kan deze per e-mail aanvragen via: dijkverbetering@rijnland.net. Vermeld dan als onderwerp hierbij: Schinkelpolder.

Planning

Wanneer de werkzaamheden precies beginnen is nog niet zeker. In mei verwachten wij het ontwerp gereed te hebben. Omwonenden hebben dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Deze worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Pas daarna wordt het ontwerp definitief. Nadat het ontwerp definitief is, start de aanbesteding. Zodra de aannemer bekend is kan een planning worden gemaakt. De verwachting is dat begin 2023 de uitvoerende werkzaamheden van start gaan.

Informatie voor bewoners

Op dinsdag 28 september 2021 is er een informatieavond geweest. Deze bijeenkomst stond in het teken van de ruimtelijke kwaliteit. Hoe krijgen we niet alleen een sterke dijk, maar ook een mooi in de omgeving ingepaste dijk? De landschapsdeskundige gaf hierover een presentatie. Benieuwd?

Het laatste nieuws: Locali app

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over de dijkverbetering Schinkelpolder. Stel rechtstreek vragen aan de omgevingsmanager of maak meldingen. Download de Locali app via de App-store of Play store.

locali app

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Heb je vragen over de kadeverbetering in de Schinkelpolder? Neem dan contact met ons op.