Schoter Veenpolder en Ripperdabuurt te Haarlem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Schoter Veenpolder ligt in de gemeente Haarlem. Het watersysteem van de polder is verbonden met de Haarlemmer Kweektuin en de Ripperdabuurt. Het gehele gebied  waarvoor Rijnland een watergebiedsplan maakt ligt tussen de Frans Halsbuurt, het Kleverpark en de Bomenbuurt.

In de Ripperdabuurt, met de voormalige Ripperdakazerne, bevindt zich een woonwijk. Op de Haarlemmer Kweektuin bevindt zich o.a. een park, het NME centrum, schooltuinen en een natuurspeeltuin. De Schoter Veenpolder is met de schoterveenmolen uit 1635 een unieke groene plek midden in de stad. .

Oriëntatiekaart

Kaart Schoter Veenpolder en Ripperdabuurt te Haarlem

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u met ons in gesprek over de mogelijke oplossingen in deze polder, neem dan contact op via WGPAlgemeen@rijnland.net o.v.v. Watergebiedsplan Haarlem Vijfhuizer- en Poelpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.