Slaaghpolder in Leiden

Slaaghpolder in Leiden

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. De dijk langs de Slaaghsloot en Stinksloot in Leiderdorp aan de kant van de volkstuinvereniging “Ons Buiten” wordt over de gehele lengte verhoogd en verstevigd.

kaart

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst in juli 2020 zijn bewoners opnieuw geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreffende de dijkverbetering in de Slaaghpolder. Tijdens deze bijeenkomst werd het definitief ontwerp gepresenteerd en werd de herinrichting van het gebied getoond. Bij het verbeteren van de dijken komt heel wat kijken. In samenwerking met onder andere de landschapsarchitecten van Bosch Slabbers is een voorbeeld ontwerp gemaakt hoe de Slaaghpolder eruit zou kunnen komen te zien.

Wat gaan we doen

De uitvoerende werkzaamheden voor de dijkverbetering starten in de week van 31 augustus. Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV. begint aan de kant van de Gooimeerlaan  met de dijkverbetering langs de Slaaghsloot en Stinksloot. Voor deze werkzaamheden zal de aannemer eerst beginnen met het verwijderen van de toplaag van de dijk langs het water. Dit is de graslaag met de  aanwezige struiken. Direct daarna zal de dijk met klei opgehoogd worden totdat de dijk weer op goede hoogte komt. De dijk wordt tot ongeveer 50 centimeter boven het huidige waterpeil opgehoogd, zodat deze voldoet aan de veiligheidsnormen. Na de kleilaag komt er een nieuwe toplaag en wordt de dijk opnieuw ingezaaid.   

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de dijk zijn aan de kant van de volkstuinen (zie afbeelding) bomen gekapt, geknot en teruggesnoeid. Dit is nodig om een veilige dijkverbetering mogelijk te maken. Rijnland doet dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. Nu het broedseizoen voorbij is, kunnen de werkzaamheden weer worden opgepakt.

Planning

In de week van 31 augustus wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Naar verwachting zullen deze tot eind oktober 2020 duren.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze kadeverbetering kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Slaaghpolder.