slib containers

Slibsilo AWZI Lisse

Door het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Lisse begin 2022 een slibsilo geplaatst. De huidige slibverlading is aan vervanging toe en er zijn klachten vanuit de omgeving over geuroverlast. Mede daarom is ervoor gekozen de huidige slibverlading te vervangen door een slibsilo, die vrijwel geurloos verladen mogelijk maakt.

Er is gekozen voor een oplossing waarbij de vrachtwagen die het slib komt ophalen onder de slibsilo rijdt en wordt gekoppeld aan de silo. Tijdens het lossen van het slib zorgen speciale afzuigers en filters ervoor dat eventueel vrijkomende luchten worden afgezogen. De maximale bouwhoogte van de slibsilo met toebehoren is in verband met de vergunning maximaal 12 m boven het huidige maaiveld. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp van de silo. Als alles verloopt volgens planning kan er eind dit jaar begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. 

De omgevingsvergunning is verleend op 20 mei. De bezwaartermijn duurt 6 weken. Wilt u bezwaar maken tegen deze vergunning dan kunt u dit binnen de gestelde termijn kenbaar maken bij het college van de gemeente Lisse.

slib silo lisse

Bij de omgevingsdienst West Holland is een melding activiteitenbesluit ingediend. Voor informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met Dhr. Erik Bartels via e.bartels@odwh.nl. 

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met het klant contact team van het hoogheemraadschap van Rijnland, KlantContactTeam@rijnland.net  t.a.v. omgevingsmanager John Martens. 

slibsilo lisse