slib containers

Slibsilo AWZI Lisse

Door het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Lisse in 2022 een slibsilo geplaatst. De huidige slibverlading is aan vervanging toe en er zijn klachten vanuit de omgeving over geuroverlast. Mede daarom is ervoor gekozen de huidige slibverlading te vervangen door een slibsilo, die vrijwel geurloos verladen mogelijk maakt.

slibsilo-lisse

Er is gekozen voor een oplossing waarbij de vrachtwagen die het slib komt ophalen onder de slibsilo rijdt en wordt gekoppeld aan de silo. Tijdens het lossen van het slib zorgen speciale afzuigers en filters ervoor dat eventueel vrijkomende luchten worden afgezogen. De maximale bouwhoogte van de slibsilo met toebehoren is in verband met de vergunning maximaal 12 m boven het huidige maaiveld.

De voorbereidende werkzaamheden aan de rijbaan zijn afgerond en 23 februari is het asfalt aangebracht. Hiermee zijn alle werkzaamheden aan de rijbaan voltooid. Nu zal begonnen worden aan de volgende fase van de werkzaamheden, namelijk het realiseren van de slibsilo. De voorbereidingen zijn in volle gang en wij verwachten eind kwartaal 2 te beginnen met de werkzaamheden op locatie.

3D - model Slibsilo

Voor de uitvoering van het project worden zowel materialen als materieel aan- en afgevoerd. De aan- en afvoerroute geschiedt via de Ruishornlaan en de Gerard Doustraat. Bij alle transporten rijdt de aannemer direct het terrein van de AWZI op, om zo overlast van wachtend vrachtverkeer in de wijk te voorkomen. Zij voeren geen transporten uit rond de schooltijden van basisschool De Tweemaster.

slib silo lisse

BouwApp

Via een mobiele app, de BouwApp, informeren wij u als omwonenden over het verloop van het werk. In deze app kunt u ook berichten sturen naar de omgevingsmanager mocht u vragen en/of klachten hebben. De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden via de Play Store (Google) of App Store (IPhone). Binnen de app is het project te vinden onder de naam “Slibsilo AWZI Lisse ”.

Qrcode bouwapp

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met het Klant Contactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, KlantContactTeam@rijnland.net t.a.v. omgevingsmanager John Martens. 

slibsilo lisse