slib containers

Slibsilo AWZI Lisse

Door het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Lisse in 2022 een slibsilo geplaatst. De huidige slibverlading is aan vervanging toe en er zijn klachten vanuit de omgeving over geuroverlast. Mede daarom is ervoor gekozen de huidige slibverlading te vervangen door een slibsilo, die vrijwel geurloos verladen mogelijk maakt.

Er is gekozen voor een oplossing waarbij de vrachtwagen die het slib komt ophalen onder de slibsilo rijdt en wordt gekoppeld aan de silo. Tijdens het lossen van het slib zorgen speciale afzuigers en filters ervoor dat eventueel vrijkomende luchten worden afgezogen. De maximale bouwhoogte van de slibsilo met toebehoren is in verband met de vergunning maximaal 12 m boven het huidige maaiveld.

Het ontwerp van de silo is gereed en Rijnland heeft een aannemer geselecteerd om de silo te bouwen. De gebroeders Beentjes BV zal de uitvoering voor zijn rekening nemen. Als alles verloopt volgens planning kan er eind dit jaar begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden.

slib silo lisse

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met het klant contact team van het hoogheemraadschap van Rijnland, KlantContactTeam@rijnland.net  t.a.v. omgevingsmanager John Martens. 

slibsilo lisse