oude foto kolksluis

Historie Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. De Kolksluis is de oudste nog werkende sluis in Europa.

De bakermat van Rijnland

Spaardam neemt een bijzondere plek in de historie van Rijnland in. In het begin van het jaar 1200 is het Spaarne afgedamd van het IJ. Dit werd gedaan om hoog water en zout water uit het Spaarne en omliggende landerijen en de stad Haarlem te weren. De beslissing hiertoe lag bij de waterschappen, vertegenwoordigd door de Rijnlandse Heemraden. Rond deze tijd ontstond ook het hoogheemraadschap van Rijnland.

Met het afsluiten van het Spaarne kwam de noodzaak om de hoeveelheid water - en daarmee het waterpeil - te beheersen. In de Spaarndammerdijk werden spuisluizen aangelegd, waaronder de sluizen die binnen dit project vallen.

Al eeuwen schutsluis voor de scheepvaart

Vermoedelijk werd de Kolksluis, of "de" schutsluis te Spaarndam, in 1285 of de jaren erna gebouwd als schutsluis voor de scheepvaart. De schutsluis was tot in het midden van de 16e eeuw, net als alle andere sluiswerken, geheel van hout. Het is de oudste sluis van Spaarndam.

Bij de herfststormvloed van 30 september - 1 oktober 1514 werden alle werken in Spaarndam weggeslagen. Ternauwernood werd de Kolksluis behouden. Het staat vast dat vóór 1514 de Kolksluis een overdekte schutsluis was, de enige, want de andere sluizen waren ontwateringssluizen.

Renovaties

De Kolksluis werd in 1571 gerestaureerd en aan de eisen van de tijd aangepast. In 1778 en in 1927 volgden wederom vernieuwingen. Lees hier meer over het erfgoed de Kolksluis.