Noodmaatregel Kolksluis

Op maandag 9 november startte aannemer Beens Groep in opdracht van Rijnland met het vullen van de Kolksluis met zand, tot net onder de waterlijn. Op 18 december 2020 werden de werkzaamheden succesvol afgerond.

Aanleiding noodmaatregel

De Kolksluis in Spaarndam is de oudste nog werkende sluis van Europa. De kademuren van het rijksmonument uit 1280 zijn aan vervanging toe. Uit recente duikinspecties bleek dat de kademuren in slechte staat zijn. Rijnland besloot uit veiligheidsoverwegingen om een innovatieve noodmaatregel uit te voeren. Totdat de kademuren vervangen worden, zijn ze met zand gestabiliseerd.

De noodmaatregel is inmiddels uitgevoerd. Bekijk de indrukwekkende fotorapportage.

Monitoring impact werkzaamheden op omgeving

Voorafgaand aan de werkzaamheden voor de noodmaatregel in de Kolksluis heeft de firma BouwRisk bouwkundige vooropnamen gemaakt van panden in de directe omgeving. Ook zijn er meetbouten op diverse gevels geplaatst om eventuele zakkingen van panden tijdens de noodmaatregel te signaleren. Eigenaren van de onderzochte panden konden de rapporten rechtstreeks bij BouwRisk opvragen.

Op woensdag 9 december 2020 koppelde BouwRisk aan Rijnland terug, dat de monitoring tot dan volgens plan en naar verwachting verlopen is. BouwRisk dankt alle bewoners en eigenaren die de inspecteurs voor de bouwkundige vooropnamen hebben ontvangen en geholpen.

Resultaten meetbouten

Tijdens de uitvoering van de noodmaatregel heeft BouwRisk alle locaties met meetbouten diverse keren bezocht. Op de panden aan weerszijden van de Kolksluis zijn inmiddels al 19 zogenoemde deformatiemetingen uitgevoerd. Deze metingen zijn bedoeld om eventuele verzakkingen van panden tijdig te kunnen constateren. De gemeten verschillen bleven binnen de marges die aan meet-onnauwkeurigheid en temperatuursinvloeden worden toegekend met verschillen tussen de -0,5 en +0,5 mm ten opzichte van de nulmeting.

Resultaten trillingsmeters

Trillingsmetingen zijn uitgevoerd tijdens het dichtzetten van de sluishoofden met damwandschermen. De trillingsmeters op de naastgelegen panden hebben de Nederlandse trillingsnorm niet overschreden.

Resultaten grondwaterpeilingen

Ten slotte kon de grondwaterstand met peilbuizen in de gaten gehouden worden. De noodmaatregel heeft geen invloed gehad op de grondwaterstand. De grondwaterstanden volgen het normale patroon dat overeenkomt met de fluctuaties van neerslag in dit jaargetijde.

Uitvoering noodmaatregel

Met een animatie vertellen we u graag meer over de innovatieve aanpak van de noodmaatregel:

kolksluis video stil

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Het zandsproeien heeft twee grote voordelen:

  1. Beperkte overlast voor de omgeving. Materieel, zoals kranen op pontons, gaat de sluis niet in.
  2. Door het stapsgewijs vullen van de kolk met laagjes zand van 5 tot 10 centimeter bouwt de stabiliteit langzaam langs de kademuren op. Ook de slappere bodem van de sluiskolk stabiliseert zo. De laagjes vormen uiteindelijk één hard zandpakket.