boot in kolksluis

Planning Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor het najaar van 2021.

Start vervangen kademuren Kolksluis

Voor het ontwerp van de Westkolk-kade is op 8 september 2020 een vergunningsaanvraag ingediend. De omgevingsvergunning voor de Westkolk is inmiddels verleend. De omgevingsvergunning inclusief kapvergunning voor de Oostkolk is op 19 januari 2021 aangevraagd. Deze ligt nog niet ter inzage.

De exacte startdatum voor het vervangen van de kademuren hangt af van het verkrijgen van de vergunningen, het Projectplan en het regelen van zakelijk recht met een aantal perceeleigenaren.

Voorbereiding

Terwijl we het vervangen van de kademuren voorbereiden, houden de grondwaterstand rondom de Kolksluis nauwlettend in de gaten. We meten de huidige zettingen van de huizen rondom de Kolksluis, zodat we weten met welke condities we in de uitvoering rekening moeten houden. En we nemen waar nodig extra maatregelen om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te waarborgen.

Meer informatie over de planning van de uitvoering en de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied tijdens de werkzaamheden volgt.

Bouwteam

Sinds mei 2020 is aannemer Beens Groep toegevoegd aan het Rijnlandse projectteam. Deze aannemer heeft veel ervaring met gelijksoortige projecten. In het najaar van 2020 voerde Beens Groep de noodmaatregel naar tevredenheid van de omgeving uit. Samen bereiden we nu het vervangen van de kademuren voor.