boot in kolksluis

Planning Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat samen met aannemer Beens Groep de kademuren en sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. We starten met de uitvoering van deze werkzaamheden op 13 september 2021. Zonder onvoorziene vertragingen zijn we eind mei 2022 klaar.

Uitleg werkzaamheden

Op 14 september 2021 worden de horecaterrassen uit de Kolksluis weggevaren. Dat is het startsein voor het plaatsen van bouwhekken rondom het werkterrein. Wilt u weten hoe we de werkzaamheden stapsgewijs uitvoeren? Bekijk dan onderstaande animatiefilm.

De werktijden zijn van 08:00 uur t/m 17:00 uur op werkdagen maandag t/m vrijdag. Tussen 07:00 uur en 08:00 uur wordt er buiten de Kolksluis alvast materieel en materiaal aangevoerd en vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Werkzaamheden in de Kolksluis starten vanaf 08:00 uur. Noodzakelijke afwijkingen op deze werktijden worden tijdig gecommuniceerd.

Tijdens de bewonersbijeenkomsten op 2 en 7 september 2021 hebben Rijnland, Beens Groep en BouwRisk het plan van aanpak voor de werkzaamheden gepresenteerd, inclusief een voorlopige planning en een overzicht van de monitoringsmaatregelen om hinder en schade te beperken. De PDF van de presentatie kunt u hieronder downloaden.

animatie kolksluis spaarndam

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Voorbereiding

Zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden houden we de grondwaterstand rondom de Kolksluis nauwlettend in de gaten. We meten de huidige zettingen van de huizen rondom de Kolksluis, zodat we weten met welke condities we in de uitvoering rekening moeten houden. En we nemen waar nodig extra maatregelen om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te waarborgen.

Bouwteam

Sinds mei 2020 is aannemer Beens Groep toegevoegd aan het Rijnlandse projectteam. Deze aannemer heeft veel ervaring met gelijksoortige projecten. In het najaar van 2020 voerde Beens Groep de noodmaatregel naar tevredenheid van de omgeving uit. Nu gaat deze aannemer de oude kademuren definitief vervangen.