boot in kolksluis

Planning Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat samen met aannemer Beens Groep de kademuren en sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. We starten met de uitvoering van deze werkzaamheden op 13 september 2021. Zonder onvoorziene vertragingen zijn we eind juli 2022 klaar.

Uitleg werkzaamheden

Op 14 september 2021 werden de horecaterrassen uit de Kolksluis weggevaren. Dat was het startsein voor het plaatsen van bouwhekken rondom het werkterrein. Wilt u weten hoe we de werkzaamheden stapsgewijs uitvoeren? Bekijk dan onderstaande animatiefilm.

animatie kolksluis spaarndam

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Tijdens de bewonersbijeenkomsten op 2 en 7 september 2021 hebben Rijnland, Beens Groep en BouwRisk het plan van aanpak voor de werkzaamheden gepresenteerd. De PDF van de presentatie kunt u hieronder downloaden.

Presentatie informatiemiddagen Kolksluis september 2021
4,2 MB
download

Aangepaste werkwijze Oostkolk

Tijdens het plaatsen van damwanden aan Oostkolk-zijde stuitte aannemer Beens Groep eind 2021 op houten palen. Deze palen zijn waarschijnlijk van een eeuwenoude fundering of remmingswerk. Nader bodemonderzoek heeft uitgewezen, dat we de palen van meer dan acht meter lengte, aangetroffen ter hoogte van huisnummers 17 – 25, niet zonder risico’s voor de naastgelegen panden kunnen verwijderen. Dit betekent dat we deze funderingsresten moeten laten zitten.

Om de damwanden over een traject van circa 25 meter alsnog de grond in te krijgen, hebben we verschillende scenario’s bedacht en doorgerekend. Uitgangspunt bij alle scenario’s was het behouden van de oorspronkelijke lijn van de kade. Uiteindelijk hebben we - na overleg met diverse experts - gekozen voor een scenario waarbij we de damwanden schuin de grond intrillen. Zo komen ze evenwijdig aan de oude palen op de gewenste diepte. We hopen daarmee binnen een week klaar te zijn.

Bij deze keuze voor deze uitvoeringswijze gaven drie argumenten de doorslag: het minste risico op schade aan huizen, in combinatie met een goede uitvoerbaarheid en met beperkte gevolgen voor planning en kosten. De normen met betrekking tot trillingen (de zogenaamde SBR-richtlijnen) blijven echter hetzelfde. Ook tijdens de nieuwe werkwijze zullen de trillingen binnen de norm moeten blijven. Uiteraard wordt daarom tijdens de uitvoering zeer intensief en bemand gemeten. Helaas is geluidsoverlast tijdens het intrillen onvermijdelijk.

De aangepaste werkwijze leidt tot een besluit tot wijziging van het projectplan. Ook heeft de situatie invloed op het moment van oplevering van de nieuwe kademuren.

Benieuwd naar de archeologische vondsten?

Werktijden

De werktijden zijn van 08:00 uur t/m 17:00 uur op werkdagen maandag t/m vrijdag. Tussen 07:00 uur en 08:00 uur wordt er buiten de Kolksluis alvast materieel en materiaal aangevoerd en vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Werkzaamheden in de Kolksluis starten vanaf 08:00 uur. Noodzakelijke afwijkingen op deze werktijden worden tijdig via de Bouwapp gecommuniceerd.

Planning uitvoering in fasen

Aan de Westkolk-zijde werken we zoveel als mogelijk door volgens planning. Aan de Oostkolk-zijde lopen we vertraging op, omdat tijd nodig was om de verschillende scenario’s uit te werken op basis van aanvullend onderzoek. Ook heeft de nieuwe werkwijze invloed op de aanvoer en inzet van ander materieel en materialen. We verwachten vanaf half maart met het intrillen van de resterende damwanden voor de Oostkolkkade te kunnen starten.

Helaas kunnen door deze vertraging de bomen niet voor 1 april 2022 geplant worden. Dat betekent dat de aanplant verschuift naar het najaar. Zodra de exacte planning hiervoor bekend is, ontvangen alle omwonenden en ondernemers hierover bericht van Beens Groep.

Voorbereiding

Zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden houden we de grondwaterstand rondom de Kolksluis nauwlettend in de gaten. We meten de huidige zettingen van de huizen rondom de Kolksluis, zodat we weten met welke condities we in de uitvoering rekening moeten houden. En we nemen waar nodig extra maatregelen om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te waarborgen.

Bouwteam

Sinds mei 2020 is aannemer Beens Groep toegevoegd aan het Rijnlandse projectteam. Deze aannemer heeft veel ervaring met gelijksoortige projecten. In het najaar van 2020 voerde Beens Groep de noodmaatregel naar tevredenheid van de omgeving uit. Nu gaat deze aannemer de oude kademuren definitief vervangen.