LOT Groutankers doorsnede kades webversie

Schroefinjectieankers en zakelijk recht overeenkomsten

Schroefinjectieankers worden onder andere bij oeverconstructies, zoals kademuren, gebruikt. Ze verankeren de damwanden, de basis voor kademuren, in de bodem. Zo houden ze kades stabiel bij druk vanuit de grond erachter.

In september 2021 is Rijnland gestart met het vervangen van de kademuren van de Kolksluis. Om de kademuren veilig en stabiel te maken, verankeren wij de damwanden met zogenaamde schroefinjectieankers (ook wel groutinjectieankers genoemd) in de bodem. Deze ankers steken zo ver uit dat zij onder een aantal woningen aan de Oostkolk en de Westkolk terechtkomen. Wij hebben de eigenaren van deze panden instemming gevraagd voor het aanbrengen van deze ankers. Die instemming is vastgelegd in een zakelijk recht overeenkomst. Dat heet een recht van opstal. Zonder de instemming van de perceeleigenaren kon Rijnland niet met het vervangen van de kademuren starten. In het informatieblad dat u als PDF kunt downloaden, lichten we het proces toe.

De definitieve overeenkomsten zijn inmiddels door de desbetreffende perceeleigenaren ondertekend. De passering bij de notaris vindt plaats na afloop van de werkzaamheden.