LOT Groutankers doorsnede kades webversie

Schroefinjectieankers en zakelijk recht

Schroefinjectieankers zijn verankeringselementen die onder andere bij oeverconstructies, zoals kademuren, worden toegepast. Ze houden de damwand en daarmee de kade stabiel bij druk vanuit de grond erachter.

In 2021 start Rijnland met het vervangen van de kademuren. Om de kademuren veilig en stabiel te maken, verankeren wij de damwanden van de nieuwe kademuren met zogenaamde schroefinjectieankers (ook wel groutinjectieankers genoemd) in de bodem. Deze ankers steken zo ver uit dat zij onder een aantal woningen aan de Oostkolk en de Westkolk terechtkomen. Wij vragen de eigenaren van deze panden om instemming voor het aanbrengen van deze ankers en dat doen wij door een zakelijk recht overeenkomst. Dat heet een recht van opstal. Zonder de instemming van de perceeleigenaren kan Rijnland niet met het vervangen van de kademuren starten. In het informatieblad, te downloaden in de rechterkolom op deze pagina, leggen we uit, hoe het proces eruitziet.

Sinds 25 maart 2021 liggen de definitieve opstalovereenkomsten bij de desbetreffende perceeleigenaren.

justin Vreeswijk

Contactpersoon zakelijk recht

Justin Vreeswijk is vanuit Rijnland de contactpersoon voor het zakelijk recht. Wilt u meer informatie of een afspraak met hem plannen? Stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar spaarndam@rijnland.net.