kolksluis spaarndam met kraan op boot

Project sluizen Spaarndam

Sluizen zijn nodig om het oppervlaktewater in en rondom Spaarndam goed te beheren. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zoals de sluizen in Spaarndam.

De Kolksluis, de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ liggen in de Spaarndammerdijk/IJdijk en maken deel uit van een waterkering. Ze moeten voldoen aan de veiligheidsnormen zoals gesteld zijn door het Rijk. Uit de laatste inspectieronde blijkt dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op bepaalde onderdelen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Daarom worden werkzaamheden aan deze kunstwerken voorbereid.

Projectplanning

De werkzaamheden worden in de periode 2021 – 2023 uitgevoerd. Stap voor stap, dus sluis voor sluis. We starten in 2021 met de Kolksluis. Na de renovatie van de Kolksluis gaan we verder met de Boezemsluis en de Woerdersluis. We eindigen in 2023 met werkzaamheden aan een duiker in de IJdijk. Meer over de werkzaamheden aan de Kolksluis