Vakgemaal Dr. J.P. Heye Lisserbroek.

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Van daaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gebiedsbeschrijving en capaciteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat het vakgemaal vervangen. Dit is nodig omdat het huidige verouderd is. Het nieuwe gemaal heeft een lager energieverbruik en wordt tevens uitgerust met een automatische krooshekreiniger om aanvoer van kroosvuil te verwijderen.

Vakgemaal Dr. J.P. Heye ligt in de Haarlemmermeerpolder. De capaciteit van het gemaal blijft ongewijzigd 89 m3/min. Het peilvak dat het gemaal Dr. J.P. Heye bemaalt bestaat in hoofdzaak uit bouwland.

Maalgebied

4a6c0469-a2f6-4dae-bd15-7aaa2d5c5c15.png

Voortgang

Voor dit project is aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV aangenomen. De werkzaamheden voor het realiseren van een nieuw poldergemaal zijn in volle gang en naar verwachting worden deze eind 2020 afgerond.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen via de mail poldergemalen2@rijnland.net of telefonisch met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.