Watergebiedsplan Vijfhuizer- en Poelpolder te Haarlem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Vijfhuizer- en Poelpolder  ligt in de gemeente Haarlem. Deze polder ligt ten zuidoosten van Haarlem, ten oosten van de Boerhaavewijk en Meerwijk en westen van de Ringvaart. In het noorden wordt de polder begrenst door de Boerhaavelaan. Het gebied wordt gekenmerkt door veel groen en ruimte. In het noorden en zuiden van deze polder bevinden zich volkstuinverenigingen. Het grootste deel van de polder is in gebruik als agrarisch grasland. In het midden van de polder ligt een natuurgebied en er wordt nog meer natuur ontwikkeld.
Aan de ‘Vijfhuizen’ straat staan woningen. In het zuiden van de polder ligt ook het vogelrijke Poelbroekpark en de Meerwijkplas.

Oriëntatiekaart

Kaart Vijfhuizer- en Poelpolder te Haarlem

Laatste nieuws

Wij hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met volkstuinverenigingen, agrariërs, natuurverenigingen en bewoners. Ook  zijn er berekeningen uitgevoerd en is de waterkwaliteit onderzocht.  We zien enkele verbetermogelijkheden voor het waterpeil en het watersysteem in deze polder. Momenteel onderzoeken we diverse oplossingen.

Download in de rechterbalk een overzicht van de oplossingen die wij voorstellen. Dit overzicht vindt u in een brief voor alle inwoners, verenigingen en bedrijven in de polder. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze brief of wilt u in de toekomst ook correspondentie ontvangen over de VIjfhuizer- en Poelpolder, neem contact met ons op.

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland. Op dit moment bespreken we de mogelijke oplossingen met betrokkenen.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u met ons in gesprek over de mogelijke oplossingen in deze polder, neem dan contact op via WGPAlgemeen@rijnland.net o.v.v. Watergebiedsplan Haarlem Vijfhuizer- en Poelpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.