Voorofsche-Kooipolder te gem. Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving
De Voorofsche-Kooipolder bestaat uit grasland en heeft een oppervlakte van 93 ha. De Voorofsche-Kooipolder wordt omringd door de Doespolder, de Vlietpolder, de Hondsdijksepolder en de Lagenwaardsepolder. De N446 doorkruist de polder in het noorden.
De Voorofsche-Kooipolder bevat 2 Peilvakken.

Laatste nieuws

Informatiebijeenkomst voor bewoners van de Voorofschepolder Peilvak OR-3.47.1.1

Datum                  Dinsdag 25 juni 2019
Tijd                        19:30 - 22:00 uur
Locatie                  Brasserie de Kromme Does, Vissersweg 1, 2355 AL Hoogmade 

Programma

19:15 uur               Inloop
19:30 uur               De omgevingsmanager heet u welkom en legt het doel van deze bijeenkomst uit.
19:45 uur               De technische managers gaan met u in gesprek over de peilaanpassing.
22:00  uur              Einde bijeenkomst.

Oriëntatiekaart

Kaart Voorofsche-Kooipolder te gem. Kaag & Braassem

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpmidden@rijnland.net.