voorofsche polder

Plan Voorofschepolder-Kooipolder te Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Dit project bevindt zich in Fase 3 van Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Peilbesluit nog actueel

Op 19 mei 2020 hebben dijkgraaf en hoogheemraden besloten dat het peilbesluit voor de Voorofschepolder-Kooipolder nog actueel is en geen peilbesluitprocedure doorlopen hoeft te worden.

Projectplan

Op 11 januari 2021 hebben dijkgraaf en hoogheemraden een projectplan voor de Voorofschepolder-Kooipolder en Lagenwaardsepolder vastgesteld.

Het projectplan betreft de volgende maatregelen:

  1. plaatsen nieuwe verbindingsduiker en stuw onder de Ruige kade (peilvak scheiding);
  2. vervangen en vergroten duiker in de gronddam in de hoofdwatergang van de Lagenwaardse polder.

Voortgang

De realisatie van de nieuwe verbindingsduiker en stuw onder de Ruige kade zal in november 2021 plaats vinden. De planning van de andere maatregel is nog niet bekend.

Gebiedsbeschrijving

De Voorofschepolder-Kooipolder bestaat uit grasland en heeft een oppervlakte van 93 ha. De Voorofschepolder-Kooipolder wordt omringd door de Doespolder, de Vlietpolder, de Hondsdijksepolder en de Lagenwaardsepolder. De N446 doorkruist de polder in het noorden.
De Voorofsche-Kooipolder bevat 2 Peilvakken.

Oriëntatiekaart

Kaart Voorofsche-Kooipolder te gem. Kaag & Braassem

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpalgemeen@rijnland.net.