Vriesekoopschepolder te Kaag en Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Vriesekoopschepolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem. De Westeinderplassen grenzen aan de noordzijde en aan de zuidzijde ligt de Drecht. Aan de westzijde van de polder loopt de poldergrens over de Dorpsstraat in Leimuiden. Aan de oostzijde wordt de poldergrens gevormd door een kade die tevens de grens van het beheergebied van Rijnland is en de provinciegrens. De polder heeft een oppervlakte van 462 ha. 

Oriëntatiekaart

Kaart Vriesekoopschepolder te Kaag en Braassem

Informatie

Aan de onderzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Peilbesluit Vriesekoopschepolder
- Toelichting Peilbesluit Vriesekoopschepolder
- Kaarten Vriesekoopschepolder
- Projectplan Vriesekoopschepolder
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland

Voortgang

Dit project bevindt zich nu in de Uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpmidden@rijnland.net